Modro-zelena mesta: Načrtovalske igre za osnovnošolce

25. 10. 2018

Modro-zelena mesta: Načrtovalske igre za osnovnošolce

25. 10. 2018

SEMINAR JE ZARADI OBJEKTIVNIH RAZLOGOV PRESTAVLJENA NA NOV TERMIN, KI BO ZNAN V KRATKEM!

Seminar je namenjen učiteljem osnovnih šol, tako razredne kot predmetne stopnje, in ni vezan na posamezen predmet.

Gre predvsem za predstavitev tega, kaj nam prinašajo klimatske spremembe, kako se zavarovati pred poplavami na eni strani in ekstremnimi sušami na drugi, kakšni so novi principi in pristopi pri načrtovanju ali prenovi naselij, da bi bila kar najbolj varna pred posledicami s katerimi se bomo soočali v prihodnosti in druge s tem povezane teme. Poudarek bo tudi na eksperimentih, ki jih z učenci lahko izvedete sami in jim tako nekatere naravne procese bolj plastično prikažete.

PROGRAM

8.45 – 9.15 Registracija

9.15 – 9.45 Pozdrav in predstavitev MAO (Matevž Čelik, Natalija Lapajne)

9.45 – 10.00 Uvodni nagovor in predstavitev ciljev seminarja (Marta Vahtar, ICRO)

10.00 – 10.45 Voda in ustava RS (prof.dr. Franci Steinman, FGG, Oddelek za okoljsko gradbeništvo, Inštitut za zdravstveno hidrotehniko, Ljubljana)

10.45 – 11.30 Modro-zelena mesta (asist. Matej Radinja, FGG – Oddelek za okoljsko gradbeništvo, Katedra za splošno hidrotehniko, Ljubljana)

11.30 – 12.15 Sonaravno urejanje vodotokov (doc. dr. Simon Rusjan, FGG – Oddelek za okoljsko gradbeništvo, Katedra za splošno hidrotehniko, Ljubljana)
12:15 – 13:00     Ljubljansko barje –  naša največja poplavna ravnica in prilagajanje na poplave z vodenim ogledom razstave »Živeti z vodo« (Špela Šubic, Muzej za arhitekturo in oblikovanje in Marta Vahtar, ICRO Domžale)

13.00 –  13.30 Odmor za kavo in prigrizke

13.30 – 14.15 Okoljsko sprejemljivo upravljanje z vodami (doc. dr. Mario Krzyk, FGG, Oddelek za okoljsko gradbeništvo, Inštitut za zdravstveno hidrotehniko, Ljubljana)

14.15 – 15.00 Klimatske spremembe in poplave (izred. prof. dr. Mojca Šraj, FGG – Oddelek za okoljsko gradbeništvo, Katedra za splošno hidrotehniko, Ljubljana)

15.00 – 15.45 Načrtovalske igre za osnovnošolce s prikazi preprostih eksperimentov in razpoložljivi javno dostopni viri informacij kot pomoč pri poučevanju: Atlas voda, ELEDAN, etc. (Marta Vahtar, ICRO Domžale)

15.45 – 16.00 Razna vprašanja

Organizacijo in pripravo seminarja je sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor kot eno izmed akcij v okviru meseca prostora 2018.

 

Lokacija

MAO
Pot na Fužine 2

 

Vstopnina

brezplačno

 

Informacije

Prijave na marta.vahtar@icro.si do 20.10.

 

Organizacija

ICRO – Inštitut za celostni razvoj in okolje, MAO, Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo UL, Oddelkom za okoljsko gradbeništvo

Deli
Skip to content