Mednarodni simpozij Svetovna dediščina 20. stoletja

Simpozij / 20. 10. 2022 / 09:00

Mednarodni simpozij Svetovna dediščina 20. stoletja

Simpozij / 20. 10. 2022 / 09:00

Mednarodni simpozij Svetovna dediščina 20. stoletja: izzivi in izkušnje pri upravljanju in presoji vplivov posegov na arhitekturno dediščino

 

Četrtek, 20. oktober I 9.00-16.00 I Mestni muzej Ljubljana I omogočen bo tudi videoprenos v živo na MGML Youtube in MAO Facebook kanalu

 

V letu 2022 mineva 150 let od rojstva arhitekta Jožeta Plečnika (Ljubljana, 23. januar 1872 – Ljubljana, 7. januar 1957) in 50 let od sprejema Konvencije o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine.

 

V organizaciji Ministrstva za kulturo RS in v sodelovanju z dediščinskimi organizacijami bo v Ljubljani 20. oktobra 2022 potekal mednarodni simpozij o arhitekturni dediščini 20. stoletja, ki je vpisana na seznam svetovne dediščine. Posvečen bo izzivom in izkušnjam pri upravljanju in presoji vplivov posegov na dediščino v kontekstu Konvencije o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine. Svoje izkušnje nam bodo predstavili strokovnjaki Centra za svetovno dediščino (World Heritage Centre) in Unescovih posvetovalnih teles Mednarodni svet za spomenike in spomeniška območja (International Council on Monuments and Sites – ICOMOS) in Mednarodni center za študij varstva in restavriranja kulturnih dobrin (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property – ICCROM) ter strokovnjaki iz evropskih držav, specialisti za arhitekturo in dediščino 20. stoletja.

 

Simpozij bo tematsko razdeljen v dva sklopa. V prvem delu bodo predavatelji predstavili arhitekturno dediščino 20. stoletja s seznama svetovne dediščine, stanje ohranjenosti in izzive pri njenem varovanju ter mehanizme na podlagi konvencije o svetovni dediščini, vključno z vrednotenjem novih predlogov in razmislekom o novih spomeniških območjih 20. stoletja. Izhodišča in metodologija za pripravo presoj vplivov na dediščino v kontekstu svetovne dediščine temeljijo na nedavno izdanem priročniku, ki so ga skupaj pripravili ICCROM, ICOMOS in IUCN ter bo predstavljen na dogodku. V drugem delu simpozija bo sledila izmenjava praks in izkušenj pri uveljavljanju presoj na primerih iz Italije, Nizozemske, Švice in drugih držav. Strokovnjaki bodo spregovorili o uporabi mehanizma presoje pri strateškem razmisleku o prostorskem razvoju, usmerjanju sodobnih posegov v spomeniška območja ali njihovo neposredno okolico in pri odločanju o arhitekturnih projektih.

 

PROGRAM
9.00 Prihod udeležencev in registracija
9.30 Uvodni nagovori
Blaž Peršin, direktor Muzeja in galerij mesta Ljubljane
Dr. Asta Vrečko, ministrica za kulturo Republike Slovenije
Špela Spanžel, vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kulturno dediščino, Ministrstvo za kulturo RS
10.00-12.30
TEMATSKI SKLOP 1: Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine 1972 – orodja za implementacijo in aktualna vprašanja
Alessandro Balsamo, Center za svetovno dedišcino UNESCO
Konvencija o varstvu svetovne dediščine in njeni mehanizmi za ohranjanje
Gwenaëlle Bourdin, Mednarodni svet za spomenike in spomeniška območja (ICOMOS)
Nominacije dediščine 20. stoletja za vpis na seznam svetovne dediščine – izkušnje in izzivi
Eugene Jo, Mednarodni center za študij varstva in restavriranja kulturnih dobrin (ICCROM)
Upravljanje svetovne dediščine v urbanem okolju
12.10-12.30
Vprašanja in kratka razprava
12.30-13.30
Odmor
13.30–16.00
TEMATSKI SKLOP 2
Izmenjava praks in izkušenj – mednarodni primeri
Nicholas Clarke, Mednarodni svet za spomenike in spomeniška območja (ICOMOS)
Povezovanje politik in prakse: umestitev presoje vplivov na dediščino v kontekst svetovne dediščine
Patrick Patiwael, Fakulteta za prostorske znanosti, Univerza v Groningenu, Nizozemska
Presoja vplivov na dediščino kot del prostorskega načrtovanja – spoznanja iz nizozemske prakse
Adele Cesi, Ministrstvo za kulturo in turizem Republike Italije
Ivrea, industrijsko mesto 20. stoletja – omejitve in izzivi ponovne uporabe
Oliver Martin, Švicarski zvezni urad za kulturo
Svetovna dediščina in vetrne elektrarne – študija primera za presojo vplivov na dediščino
15.30-16.00 Razprava in zaključki

 

Dogodek je namenjen strokovni javnosti in slovenskim deležnikom s področja varstva dediščine, arhitekture, prostorskega načrtovanja in razvoja – predvsem zaradi potrebe po celovitem upravljanju spomeniškega območja Plečnikove Ljubljane in strokovnih vprašanj, povezanih z varovanjem dediščine, arhitekture in grajenega okolja ter odnosom družbe do dediščine 20. stoletja.

 

Število obiskovalcev na dogodku v živo je omejeno, zato so obvezne prijave do 14. 10. 2022 na prijava@mgml.si.

Predavanja bodo potekala v angleškem jeziku.

 

ORGANIZATORJI DOGODKA:

Program mednarodnega simpozija Svetovna dediščina 20. stoletja

Deli
Skip to content