Maribor – Jug

12. 5. 2016

Maribor – Jug

12. 5. 2016

Vladimir Braco Mušič, Zdenka Goriup, Lojze Gosar, Leon Lenarčič – UISRS (I. faza, 1973–1974); Marjan Cerar, Lučka Rozin – Šarec, Mladen Treppo (II. faza)
Realizacija: 1974–1990

Projekt Maribor – Jug je za mesto v dotedanji praksi gradnje manjših sosesk pomenil prelomnico, s katero naj bi uresničili prvo celovito usmerjeno zidavo po načelu organizirane in usmerjene gradnje visoke gostote in intenzivnosti izrabe mestnih površin. Z združitvijo urbanističnih, projektantskih in izvajalskih organizacij naj bi v obdobju desetih let (ki se je z dejansko gradnjo skoraj podvojilo) na južnem bregu Drave zgradili 8.000 stanovanj, v katerih naj bi stanovalo okoli 26.000 prebivalcev.

Za osnovo urbanističnega oblikovanja je služila oblikovno percepcijska študija, ki je bila metodološko izpeljana iz Lynchevega pristopa. Metodološki pristop, ki je po vzoru Christopherja Alexandra odpravljal nasprotja med obliko in funkcijo, je v projektu Maribor – Jug že na konceptualni stopnji elemente mestnega tkiva razvrščal v skupine glede na prostorske oblike, pa tudi glede na vsebine, na podlagi teh pa je bila opredeljena prostorska organizacija območja. Tudi za Maribor – Jug je značilno, da je ulica po načelih urbanega oblikovanja obnizana z objekti po skupni formi razpoznavne in povezovalne megastrukture ter da so poudarjeni funkcionalni vozli – križišča, skupaj z zgoščevanjem in členjenostjo oblikovanja ter višinskimi dominantami stavbnih mas.

 

Informacije

Več o razstavi!

Deli
Skip to content