Križanke

19. 7. 2012

Križanke

19. 7. 2012

V nizu strokovnih vodstev po Plečnikovi arhitekturi vas Muzej za arhitekturo in oblikovanje tokrat vabi na voden ogled po Križankah. Vodila nas bo dr. Breda Mihelič, umetnostna zgodovinarka.

Križanke (1952-1956)
Prenova obsežnega samostanskega kompleksa srednjeveškega nemškega viteškega reda je zadnje pomembnejše Plečnikovo delo v Ljubljani. Kompleks je bil naslonjen na del rimskega in na vogal srednjeveškega mestnega obzidja, poleg samostana gre omeniti redovno hišo križevniške komende iz 16. stoletja in baročno cerkev Italijana Domenica Rossija iz začetka 18. stoletja. Prvotni samostanski trakti so bili temeljito predelani v 16. stoletju in pozneje. Po izselitvi redovnikov je opuščeni samostan dolgo sameval, nato se je pojavila želja po izgraditvi šole za umetno obrt. Plečniku so zaupali celotno prenovo. Ta je z vrsto oken odprl samostanski zid in zvabil poglede v notranjščine kompleksa. Na vzhodni strani cerkve je uredil lopo z lapidarijem, na zahodni pa veliko dvorišče, obdal osrednji trakt z novim arkadnim motivom in kolonado v nadstropju, prečnega pa okrasil z obuditvijo renesančne tehnike, z zgrafitom. Desno stranico je naselil s svetili in na terasi postavil pergolo in s tem ustvaril vtis globine. Odprto gledališče na samostanskem vrtu sta uredila njegova učenca Anton Bitenc in Viktor Molka, sam pa se je posvetil urejanju gostinskega lokala in oblikovanju Peklenskega dvorišča, kjer se še posebej izraža njegov čut tako za dekorativne kot za duhovite rešitve. Danes je večji del kompleksa namenjen Ljubljanskemu festivalu, del pa Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo

Doc. dr. Breda Mihelič se ukvarja z raziskovanjem zgodovine arhitekture in urbanizma v 19. in 20. stoletju in je direktorica Urbanističnega inštituta Republike Slovenije. Poleg zgodovine arhitekture med njena raziskovalne področja spadajo še urbana morfologija in arhitekturna tipologija ter metodologija urbane prenove in varstva kulturne dediščine. V okviru teh tematik je posebno pozornost posvečala prav obdobju na prelomu 19. in 20. stoletja. Njeno magistrsko delo z naslovom “Urbanistični razvoj Ljubljane”, je pred skoraj 30 leti izšlo kot znanstvena monografija ter še danes predstavlja temeljno delo o razvoju glavnega mesta v moderno mesto. Breda Mihelič je objavila številne članke tako doma kot v tujini. S svojimi raziskavami omenjene tematike je sodelovala pri številnih mednarodnih projektih, od leta 1999 pa vodi in koordinira slovenski del projekta Art Nouveau in Progress/Art Nouveau en Projets in aktivno sodeluje v mreži Art Nouveau, tudi kot članica njenega upravnega odbora.

Prijave zbiramo na: izobrazevanje@mao.si‘>izobrazevanje@mao.si

 

Otvoritev

Pričetek: ob 19.00.

 

Informacije

T: 01 548 42 82
M: 041 374 675
E: izobrazevanje@mao.si

Plečnik 2.0

Deli
Skip to content