Kreativni forum Ljubljana

11. 4.—12. 4. 2018

Kreativni forum Ljubljana

11. 4.—12. 4. 2018

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v partnerskem sodelovanju s Centrom za kreativnost, Unijo za Sredozemlje in drugimi partnerji organizira Kreativni forum Ljubljana, ki bo potekal v Ljubljani 11. in 12. aprila 2018.

Osrednja tema foruma bo vloga kreativnega sektorja v moderni družbi. Kulturne in kreativne industrije (v širšem pomenu besede) zaposlujejo v svetu nekaj manj kot 30 milijonov ljudi. Slovenija vidi v tem velike priložnosti ne le zanjo samo, temveč tudi za dve regiji, Zahodni Balkan in Južno Sredozemlje, ki sta eni od prednostnih regij slovenskega zunanjepolitičnega zanimanja. Poseben poudarek foruma bo zato na mladih ter zaposlitvenih možnostih v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih. Cilj je spodbuditi pretok informacij, izmenjavo dobrih praks, sodelovanje, porajanje novih zamisli in iskanje trajnostnih rešitev.

Brezposelnost mladih in odsotnost splošnih pozitivnih obetov zanje sta med največjimi izzivi obeh regij. Sodobna postindustrijska gospodarstva, ki temeljijo na znanju, so čedalje bolj odvisna od ustvarjalnega znanja in politik, ki ga spodbujajo, pri čemer so kulturni in ustvarjalni sektorji v središču ustvarjalnega gospodarstva. Kulturna identiteta in kulturne raznolikosti so tudi gonilo oblikovanja bolj vključujočuh, preglednih in demokratičnih družb.

Na konferenci bodo torej različne oblike sodelovanja predstavili visoki predstavniki institucij EU, ministrstev za zunanje zadeve, Unije za Sredozemlje, sodelujočih v SEECP, mednarodnih ustanov in lokalnih organov ter strokovnjaki iz teh regij.

Udeleženci si bodo prizadevali za oblikovanje novega policentričnega omrežja kulturnih in ustvarjalnih industrij, ki bo lahko za zgled na področju regionalnega sodelovanja, ustvarjanja novih delovnih mest ter spodbujanje gospodarske rasti, s čimer bo konferenca prispevala svoj košček v mozaik globalnega strateškega načrta EU.

Vabimo vas k sooblikovanju novih kreativnih razsežnosti.

 

Otvoritev

Sreda, 11. april ob 9.00 

 

Lokacija

Mestni muzej Ljubljana in Muzej za arhitekturo in oblikovanje MAO

 

Vstopnina

brezplačna

Obvezne prijave na creativeforum.mzz@gov.si‘>creativeforum.mzz@gov.si. Udeležbo je potrebno potrditi najkasneje do 30. marca.

 

Informacije

Za več informacij pišite na creativeforum.mzz@gov.si 

Celoten program konference>>

 

Organizacija

Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije v partnerskem sodelovanju s Centrom za kreativnost, Unijo za Sredozemlje in drugimi partnerji

Deli
Skip to content