Kratki filmi: Vsaka hiša ima svojo zgodbo

16. 5. 2014

Kratki filmi: Vsaka hiša ima svojo zgodbo

16. 5. 2014

V petek je v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje potekala razglasitev nagrajencev natečaja in premierno predvajanje nagrajenih kratkih filmov učencev, dijakov in študentov.

Mladi ustvarjalci so odzvali natečaju kratkega filma Vsaka hiša ima svojo zgodbo na temo arhitekturne kulturne dediščine 19. stoletja, ki smo ga pripravili med trajanjem pregledne razstave Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Filmi odsevajo pogled na mesta, zaznamovana z arhitekturo tega obdobja, ki so jo povezali s svojo vsakdanjo, osebno ali popolnoma domišljijsko zgodbo. Na natečaj smo prejeli 12 filmov učencev, dijakov in študentov. Z natečajem smo želeli spodbuditi mlade, da skozi filmski jezik in z lastno ustvarjalnostjo pripomorejo k boljšemu ozaveščanju mladih in širše javnosti o vrednotah in pomenu arhitekturne dediščine v lokalnem okolju.

Žirija, ki jo sestavljajo:
• Matjaž Ivanišin, režiser in scenarist,
• Natalija Lapajne, višja kustosinja MAO,
• Dr. Franci Lazarini, umetnostni zgodovinar,
• Jurij Meden, filmski delavec,
• Amir Muratović, režiser, scenarist in montažer,
je prispele filme ovrednotila in na dogodku najboljše v posamezni kategoriji nagradila. Po razglasitvi nagrajencev je sledilo predvajanje izbranih filmov.

Filmi so bili tudi javno predvajani na mednarodni muzejski dan v nedeljo, 18. maja 2014, ob 11.00 in 16.00 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje ter naknadno objavljeni na spletnih straneh.

Poročilo žirije
Na natečaj, ki se je zaključil 31. marca 2014, je prispelo 12 del, pet kratkih filmov v kategoriji osnovnih šol in trije v kategoriji srednjih šol, natečaju pa so se letos s štirimi filmskimi prispevki odzvali tudi študentje. V kategoriji osnovnih šol je nagrado prejel film z OŠ Gorišnica, posebna omemba žirije pa je namenjena učenkama z OŠ Kašelj oz. članicama filmskega društva Nina film. V kategoriji srednjih šol najbolj izstopa film dijakinj Gimnazije Velenje, posebno priznanje pa žirija podeljuje dijakom s Srednje gradbene šole iz Novega mesta za Kandijski most. Študentsko nagrado prejme animirani film Hradeckega most, posebno omembo žirije pa Prostori tokov, železniška postaja, 1849.

1. KATEGORIJA – OSNOVNA ŠOLA:
Nagrada:
Dominkova domačija
Igralci: Marjeta Horvat (mama), Urška Korošec, Maja Petek, Teja Brumen, Kiara Petrovič, Žiga Bolčevič, Luka Bolčevič (otroci); brala je Špela Cvetko; kamera: Aljaž Zorko; scenarij in režija: Urška Korošec; mentor: Boštjan Rihtar
Dominkova domačija avtorice Urške Korošec je žirijo prepričala s svojim izrazito večplastnim in razgibanim filmskim pristopom, ki v povezano celoto preplete elemente klasičnega namenskega, informativnega dokumentarnega filma, zgodovinsko rekonstrukcijo in arhivske posnetke, predvsem pa je kratki film prežet z dragocenim, iskrivim smislom za humor, kakršnega smo v kategoriji osnovnošolskih filmov sicer pogrešali.

Posebna omemba žirije:
Vsaka hiša ima svojo zgodbo
Avtorici: Julija in Zala Ferenc; mentor: Aleš Ferenc, OŠ Kašelj in filmsko društvo Nina film; mentor montaže: Tadej Demšar
Film Vsaka hiša ima svojo zgodbo avtoric Julije in Zale Ferenc predstavlja sprehod po nekaterih ljubljanskih arhitekturnih spomenikih 19. stoletja. Posnet je s perspektive otroka (višina snemanja, pogledi, posneto »iz roke«), kar se komisiji zdi posebej pohvalno. Čeprav so v filmu pojasnjevalni napisi nepotrebni, besedilo in podoba Čevljarskega mostu pa neusklajena, film kaže dobršno mero samostojnosti in inovativnosti, zato ga je natečajna komisija posebej izpostavila.

2. KATEGORIJA – SREDNJA ŠOLA:
Nagrada:
Zgodba o V. M.

Avtorice: Valentina Cehner, Klara Germovšek, Enea Golob, Jasmina Halkić, Andreja Naveršnik, Petra Orozel, Anja Pečoler, Zala Skornšek, Pika Polona Sovič, Barbara Trap, Urša Verdev; izvedba glasbe: Urška Šehić (vsa dekleta so dijakinje 3. letnika umetniške smeri na Gimnaziji Velenje); mentorja: Aleksandra Dolenec Gojević, Željko Opačak
Zgodba o V. M. dijakinj 3. letnika Gimnazije Velenje je zgodba, ki prazno lupino stavbe naseljuje z vsebino. Z dotiki in igrivostjo oživljajo zaprašene muzejske predmete. Papirnata očala usmerijo pogled k stropni poslikavi, papirnata ogrlica je posnetek balustrade, ki odpira poglede na mestne ulice. Nakit in naglavno okrasje iz papirja pričata o zabavah in živahnem družabnem dogajanju v vili. Dekletom je uspelo na izviren način ujeti duha časa ter skozi lastno gibanje in s premišljeno izbrano glasbeno podlago poudariti arhitekturne elemente in ritem v arhitekturi.

Posebna omemba žirije:
Kandijski most

Avtorji: Žiga Bogovič, Tilen Lesjak, Maruša Gorše; ostala sodelujoča: Amon Obrovnik Bjelobrk, Robi Bahor (vsi dijaki Srednje gradbene šole Šolskega centra Novo mesto); mentorica: Nevenka Cesar
Žirija želi s posebno omembo izpostaviti film Kandijski most, v katerem avtorji s premišljeno filmsko govorico in z natančnim ritmom montaže učinkovito prepletajo arhivsko gradivo z izbranimi današnjimi posnetki ter tako izrišejo most kot objekt in hkrati kot vez med preteklostjo in sedanjostjo Novega mesta ter njegovega kulturnega okolja. Avtorji Žiga Bogovič, Tilen Lesjak in Maruša Gorše so s tem kratkim filmom ustvarili zrelo in vsebinsko zaokroženo filmsko delo.

3. KATEGORIJA – UNIVERZITETNI ŠTUDIJ:
Nagrada:
Hradeckega most

Avtorica: Jerica Polončič (24 let)
Animirani film Hradeckega most nazorno prikaže konstrukcijo, način postavljanja in dvakratno prestavljanje enega najzanimivejših ljubljanskih mostov. Z duhovitim prepletanjem različnih tehnik animacije, kolažiranjem, stripovskimi elementi in realnimi posnetki nabrežja Ljubljanice sestavlja bogato vizualno pripoved, ki se osredotoča samo na tiste detajle, ki so za zgodbo najpomembnejši.

Posebna omemba žirije:
Prostori tokov, železniška postaja, 1849

Avtorja: Ada Finci Terseglav (26 let) in Matic Vrabič (24 let)
Film Prostori tokov, železniška postaja, 1849 avtorjev Ade Finci Terseglav in Matica Vrabiča se kaže predvsem kot suvereno, jasno izoblikovano, formalno izbrušeno in vsebinsko izvirno delo. Žirijo je navdušila zlasti konceptualna odločitev avtorjev, da obravnavano arhitekturo ponazorita zgolj posredno, prek pripovedovanja njenih vsakodnevnih uporabnikov, s čimer vzpostavita vznemirljiv suspenz in razgibata radovednost gledalca.

 

Informacije

Natalija Lapajne
izobrazevanje(at)mao.si
(0)1 548 42 82 / 80

Poročilo žirije

Deli
Skip to content