Konferenca Živeti z vodo

19. 10. 2018

Konferenca Živeti z vodo

19. 10. 2018

Koncept življenja z vodo je tesno vpet v slovenski vsakdan, še bolj, kot se nam sprva zdi. Voda – od rek do ledeniških jezer, slapov, hudourniških sotesk, prodišč, mrtvic, izginjajočih jezer, barij, kraških in termalnih izvirov – je eden dejavnikov, ki odločilno zaznamujejo slovensko krajino. Obenem Slovenija slovi po bogatih zalogah pitne vode. Voda je del številnih mitov in podzavesti, vpeta je v misli in ustvarjalnost, politiko in proteste. Hkrati voda vsebuje številna nasprotja.

Zaradi vode je življenje v Sloveniji bolj prijetno, lahko pa je tudi nevarno. Skoraj 160.000 Slovencev živi na poplavno ogroženih področjih, Slovenijo pa vsako leto prizadene približno 50 do 70 manjših in večjih poplav. Napovedi kažejo, da bodo te številke ob vse pogostejših in intenzivnejših izrednih vremenskih pojavih še naprej naraščale. Leta 2016 je bila v slovensko ustavo zapisana pravica do pitne vode in skoraj petina slovenskega ozemlja je zaščitena z namenom ohranjanja virov pitne vode. Po drugi strani pa država za upravljanje pomembnih vodnih virov koncesije podeljuje tudi mnogim zasebnim podjetjem.

Multidisciplinarna konferenca v MAO bo odprla vprašanja in razpravo o odnosih med arhitekturo, prostorskim načrtovanjem in vodo, tako v preteklosti kot danes ter poskušala ugotoviti kakšni bi morali biti ti odnosi v prihodnosti. Kako bi se morali spopasti z vprašanjem upravljanja voda in ohranjanja vodnih virov v državi, kjer se zdi, da je vode v preizobilju? Ali lahko z razumevanjem kompleksnosti in povezanosti naravnih in antropogenih vodnih sistemov ter z razvijanjem alternativnih modelov ustvarimo novo, bolj pošteno, varnejše in manj invazivno bivalno okolje? Upravljanje voda zahteva sodelovanje dobro informiranih ljudi in sprejemanje pomembnih političnih odločitev. Kako odpreti široko razpravo za naslavljanje teh perečih vprašanj, da bi dosegli pozitivne spremembe?

Urnik

09:00–10:00
Registracija

10.00–10.15
Pozdrav; uvodna razprava
Matevž Čelik, MAO, komisar slovenskega paviljona na 16. mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah
Prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, vodja Centra za agrometeorologijo na Biotehniški fakulteti UL
Prof. Janez Koželj, Mestna občina Ljubljana, podžupan

10.15–10.25
Predstavitev razstave slovenskega paviljona na 16. mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah; Bika Rebek
, Some Place, Dunaj, New York

10.25–10.35
Predstavitev razstave Živeti z vodo – Južni rob Ljubljane
; Špela Šubic, MAO

10.35–10.55
Živeti z vodo na Nizozemskem – preteklost, sedanjost in prihodnost; Hans Brouwer
, Ministrstvo za infrastrukturo in okolje Kraljevine Nizozemske, Rijkswaterstaat

10:55–11:15
Regionalni vidiki voda in razvoja; dr. Mitja Bricelj
, Ministrstvo za okolje in prostor

11.15–11.30
Odmor za kavo: gosti vas Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske

11.30–12.15
Razprava: skupna vodna vprašanja našega časa
; moderatorka: Bika Rebek
Maite Borjabad, Art Institute of Chicago, kustosinja za arhitekturo in oblikovanje
Dr. Lidija Globevnik, Društvo vodarjev Slovenije, predsednica
Srečko Šestan, Civilna zaščita, poveljnik
Hans Brouwer, Rijkswaterstaat, Nizozemska

12.15–13.00
Razprava: sprejemanje modrih odločitev pri upravljanju voda
; moderatorka: Marta Vahtar
Kolektiv SET architects, Rim
Kolektiv SKREI, Porto
Janez Kastelic, Krajinski park Ljubljansko barje, direktor
Dr. Mitja Bricelj, Agencija Republike Slovenije za okolje
Prof. dr. Matjaž Mikoš, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, dekan

13.00–13.45
Razprava: izzivi in prihodnost
; moderator: Matevž Granda
Aliaksandra Smirnova, PHI, Moskva
Blanka Bartol, sekretarka na Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, Vodja projekta priprave strategije prostorskega razvoja Slovenije
Igor Ritonja, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Leon Kobetič, Locus d. o. o., direktor

14.00–15.00
Zaključek konference in kosilo

        

 

Vstopnina

brezplačno

Vstop na konferenco možen kadarkoli v času samega trajanja. Prijave niso potrebne.

 

Informacije

Več o razstavi>>

infobio(at)mao.si
01/ 548 42 74

Pridržujemo si pravico do spremembe programa!

 

Organizacija

MAO

Deli
Skip to content