Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019«

1. 3.—15. 4. 2019

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019«

1. 3.—15. 4. 2019

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da je na spletni strani in v Uradnem listu RS objavljen Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019«. 

Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom. V okviru razpisa bodo podprti projekti, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in proizvajajo ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne vsebine. Rezultati projektov so na koncu tudi poslovno uresničljivi oz. finančno merljivi in povečujejo dodano vrednost ali pa so usmerjeni v reševanje posebnih družbenih problemov in doprinašajo k družbenemu napredku in blaginji.

V okviru javnega razpisa se dodeljujejo sredstva za izvedbo projektov v letih 2019 do 2020. Okvirna višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega razpisa je 880.000,00 EUR (skupaj za Vzhodno kohezijsko regijo 576.048,00 EUR in skupaj za Zahodno kohezijsko regijo 303.952,00 EUR), ki bodo razdeljena po sklopih: 
•    A1: Seme: Preveritev koncepta – za raziskovanje, inoviranje in demonstracijo uporabe projektov v realnem okolju s ciljem pridobitve možnosti in referenc za komercializacijo.
•    A2: Zagon: Kreativni Start Up – za zagotavljanje podpore podjetjem s področja KKS v fazi rasti, izboljšave poslovnih procesov ter za spodbujanje k ambicioznim inovativnim razvojnim projektom in širjenju na mednarodne trge.
•    A3: Kreativni povezovalnik – za spodbujanje strateškega sodelovanja MSP s področja KKS sektorja z ostalimi gospodarskimi področji.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 15. 04. 2019.

Besedilo javnega razpisa>>

Informativne dneve, izobraževanje in priprava prijavitelja za oddajo vloge bo vodila Platforma CzK, ki jo izvaja Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO).

Preverite termine izobraževanj>>

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. BIO je organiziran v sodelovanju s Centrom za kreativnost, pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje.

 

Informacije

+386 1 548 42 70

info(at)czk.si

 

Organizacija

Center za kreativnost

 

Povezava
https://www.czk.si/razpis/2019-04-15/Javni_razpis_Ministrstva_za_kulturo_za_izbor_operacij_Spodbujanje_kreativnih_kulturnih_industrij__Center_za_kreativnost_2019

Deli
Skip to content