Dvorec Črnelo

16. 9. 2014

Dvorec Črnelo

16. 9. 2014

Dvorec Črnelo, kapelico in park (Turnše, sevedno od Doba pri Domžalah), je Občina Domžale 2006 razglasila za kulturni spomenik lokalnega pomena. Po gospodih Črnelskih, grofih Lamberških (datirana plošča Žige Lamberga, l. 1449, vhodna avla), rodbini Abfaltrer, partizanskemu požigu in nacionalizaciji, sta sedanja lastnika že več kot deset let g. Janez Burica in dr. Olga Burica, ki za posest in nujna vzdrževalna dela skrbita z lastnimi sredstvi. Grad bi bil potreben temeljite obnove in umestitve nove namembnosti, predvsem pa strokovne roke pri obnovi (npr. sodelovanje dobrega arhitekta, restavratorja, krajinskega arhitekta, gradbenika …). Z lastniki gradu (velja tudi za grad Krumperk) je dobro sodelovanje vzpostavilo Muzejsko društvo Domžale, ki je na pomen zapostavljene grajske dediščine večkrat tudi javno opozarjalo s strokovnimi srečanji.

Strokovno bosta ogled vodila umetnostna zgodovinarka dr. Nika Leben, konservatorka, ZVKDS OE Kranj, in zgodovinar dr. Miha Preinfalk, docent, višji znanstveni sodelavec ZRC SAZU, namestnik predstojnice in odgovorni urednik revije Kronika (časopis za slovensko krajevno zgodovino).

Tokratni ogled pripravljamo na pobudo gospe Taje J. Gubenšek iz Muzejskega društva Domžale in s povabilom lastnikov dvorca. Ogled je namenjen vzpostavitvi nove pobude sodelovanja in oblikovanju konkretnih zamisli za prenovo in namembnost dvorca Črnelo.

Sporočamo, da so prijave zaključene.

Ogled je omejen na 30 oseb v skupini. Zbiramo prijave na izobrazevanje@mao.si.
Prevoz si zagotovijo udeleženci sami.

 

Vstopnina

Brezplačno.
Obvezne so prijave: izobrazevanje(at)mao.si.

 

Informacije

izobrazevanje(at)mao.si
01 5484 286/280

Deli
Skip to content