Design Biotop 2019: Prostor in kreativno mišljenje

23. 5.—24. 5. 2019

Design Biotop 2019: Prostor in kreativno mišljenje

23. 5.—24. 5. 2019

Letošnji Design Biotop v ospredje postavlja iskanje kreativnih in vključujočih rešitev za boljši ekonomski in socialni napredek mest, pri čemer je ključnega pomena trajnostni razvoj.

Design Biotop 2019 s temo Prostor in kreativno mišljenje bo potekal v obliki delavnic za zaključene skupine (23. 5.) in za javnost odprto konferenco in delavnicami (24. 5.). Gostje in gosti letošnjega Design Biotopa so Anne Stenros (Chief Design Officer mesta Helsinki 2016-2018), John A. Bruce in Anže Zadel (profesorja na Parsons School of Design), Antje Steinmuller (izredna profesorica na California College of the Arts in članica The Urban Works Agency), Freo Majer (umetniški direktor platforme Forecast), kolektiv MOSTLIKELY in kooperativa Working with the 99 % (Ateliermob). Konferenčni program in delavnice so namenjene vsem v polju oblikovanja, podjetništva, menedžmenta, javnega in zasebnega sektorja, arhitekture in oblikovanja ter profesionalcem sistemskega reševanja problemov.

V zadnjih letih lahko spremljamo mnoge pozitivne in negativne primere iz mest, ki se spopadajo z izzivi trajnostnega razvoja. Prav tako poznamo primere mest, ki so v odločevalske procese vključevali različne socialne skupine in jih s tem spustili v proces sooblikovanja  odločitev znotraj skupnosti. Pred tremi leti so v Helsinkih zaposlili prvo Chief Design Officer, prav tako so številna mesta zaposlila oblikovalce kot svetovalce za razvoj in reševanje kompleksnih izzivov, s katerimi se sodobno mesto sooča. Eno pomembnejših vprašanj, s katerimi se odločevalci srečujejo, je kako naj dosežemo trajnostno prihodnost, kjer bodo kreativnost, ekonomija, vključenost in razvoj mesta šli z roko v roki?
 
S stališča zanimanja za trajnostne/sistemske pristope v oblikovanju, v maju 2019 Design Biotop pripravlja raznolik nabor govorcev in praktičnih vpogledov s študijami primerov in delavnicami. Dvodnevni dogodek bo obravnaval povezavo med oblikovanjem, ki ima lahko povezovalni in vključevalni vpliv na procese odločevanja in trajnostnimi ekonomskimi učinki.
 
Dogodek bo potekal v dveh delih, in sicer bodo 23. 5. potekale delavnice za zaprte skupine (vnaprej povabljeni predstavniki različnih interesnih skupin), 24. 5. pa bo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje MAO potekala celodnevna konferenca in delavnice za udeležence konference. Konferenčni program in delavnice so namenjene vsem v polju oblikovanja, podjetništva, menedžmenta, javnega in zasebnega sektorja, arhitekture in oblikovanja ter profesionalcem sistemskega reševanja problemov.

 

Lokacija

24. 5. celodnevna konferenca in delavnice za udeležence konference v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO), Pot na Fužine 2

Deli
Skip to content