BIO26. Odprto znanje: Smer K

22. 11. 2019

BIO26. Odprto znanje: Smer K

22. 11. 2019

Smer K bo tekom bienala gostila nabor izobraževalnih dogodkov na tematike, ki se bodo odvijale okoli hrane in z vodilom o okoljski ozaveščenosti. Ključni del projekta je, da skupaj s študenti in gostujočimi strokovnjaki, pripravimo obrok, ki je skrbno izbran za vsak dogodek. Cilj projekta Smer K je, da uvedemo nove učne ergonomije ter povežemo deležnike z različnimi ozadji in izobraževalne ustanove.

Petek, 22. 11.: Kava in umetnost
 
Prof. Andrej Brumen (Pedagoška fakulteta), Tine Čokl (poznavalec kave in lastnik kavarne Čokl) in Andreja Pogačar (ena izmed avtoric projekta Course K) bodo skupaj z udeleženci razpravljali o kavi, od načinov priprave do kolonializma ter sužnjelastništva, ki se dotikata kave in umetnosti, ki se prepleta s kavnimi aromami.
 
Sreda, 27. 11.: Zapor in kam po njem?
 
V letu 2019 so študentke_je sodelovali v projektu v zaporu za ženske na Igu ter v Prevzgojnem domu za mladoletnike v Radečah. V nadaljevanju projekta želimo ustvariti prostor, kjer bi mladostniki iz Radeč lahko preživljali čas med vikend izhodi iz zapora oz. prevzgojnega doma. V diskusiji bodo sodelovali prof. Bojan Dekleva in vabljeni gosti.

Četrtek, 28. 11.: Preprečevanje in zmanjševanje brezdomstva
 
Brezdomstvo je v Sloveniji nastalo kot masovni pojav po prehodu v kapitalistični Sistem in se je v času do danes povečevalo. Ob iniciativi študentk PEF je leta 2005 nastalo društvo Kralji ulice, ki razvija inovativne programe za brezdomne. Med prizadevanji Kraljev ulice je eno od najpomembnejših zagotavljanje možnosti za varno in dostojno nastanitev brezdomnih. V diskusiji bodo sodelovali prof. Bojan Dekleva in vabljeni gosti.
 
Petek, 29. 11.: Refleksija šolskega prostora
 
V šolskem letu 2018/10 se je na PEF odvila niz okroglih miz, ki so kritično obravnavale sedanje stanje in razvoj osnovnega in srednjega šolstva v SLO. Osredotočale so se na kritiko neoliberalnih družbenih trendov v šolstvu, kot so individualizacija, porast tekmovalnosti, kvantifikacija znanja in kategorizacija učečih. Razpravljalci_ke so menili, da sodobna šola premalo pozornosti posveča socialnemu in emocionalnemu učenju, sodelovanju ter vzajemnost in krepitvi pripadnosti. V kolikšni meri pa k tem trendom prispeva študij na PEF? V diskusiji bodo sodelovali prof. Bojan Dekleva in vabljeni gosti.

 

Otvoritev

brezplačno 

 

Lokacija

Pedagoška fakulteta UL, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana

Deli
Skip to content