Arhitektura v živo: Plečnikov stadion

Arhitektura v živo / 15. 12. 2022 / 17:00

Arhitektura v živo: Plečnikov stadion

Arhitektura v živo / 15. 12. 2022 / 17:00

*MESTA SO ZAPOLNJENA*

 

Vodi: dr. Tina Potočnik

 

Zbirno mesto: sporočimo prijavljenim dan pred dogodkom

 

Orlovski stadion v Ljubljani je bil zgrajen v času med obema vojnama, po zamislih arhitekta Jožeta Plečnika, čigar delo je z vpisom nabora ljubljanskih stvaritev na Unescov seznam svetovne dediščine pridobilo nadnacionalni pomen. Stadion so zgradili za Bežigradom, na poprej večinoma še neposeljenem območju severno od mesta, ki je po prvi svetovni vojni, deloma tudi na podlagi Plečnikovega regulacijskega načrta za Svetokriški okraj, doživljalo intenziven razvoj. Bežigrajski  stadion so gradili, kot je komentiral Plečnik, »za mal’ d’nar«. Pa vendarle danes predstavlja edinstveno arhitekturo v mojstrovem opusu in v slovenski arhitekturni zgodovini, s številnimi intrigantnimi elementi in kvalitetnimi detajli: portikom, ki je moral biti po arhitektovih besedah oblikovan »brilliant«, glorieto, ki jo je prvotno kronal križ, in stebrom vetrov, ki se je nad opečnato zložbo obodnih zidov nekoč spogledoval z bližnjim zvonikom Plečnikove cerkve v Šiški.

 

Tina Potočnik je konservatorka Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ZVKDS, in raziskovalka, ki deluje na področju arhitekturne zgodovine ter nepremične kulturne dediščine, v preteklosti tudi pod okriljem Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU in Raziskovalnega inštituta za vizualno kulturo od 19. stoletja do sodobnosti, RI19+. V okviru ZVKDS vodi Delovno skupino za varstvo dediščine arhitekta Jožeta Plečnika in je med drugim odgovorna konservatorka za območje Bežigrada.

Deli
Skip to content