Arhitektura v živo: NUK in NUK 2

Arhitektura v živo / 16. 2. 2023 / 17:00

Arhitektura v živo: NUK in NUK 2

Arhitektura v živo / 16. 2. 2023 / 17:00

*MESTA SO ZAPOLNJENA*

 

Vodijo: Viljem Leban, Matija Bevk in Tomaž Štoka

Zbirno mesto: Trg francoske revolucije 3

 

Plečnikova Narodna in univerzitetna knjižnica (1936–1941) je nastala kot osrednji kulturni projekt v Ljubljani med obema svetovnima vojnama. Gradnja je združila državne in lokalne skupine ter postala simbol ambicioznih mestotvornih projektov Plečnikove Ljubljane, ki jo danes umeščamo med svetovno dediščino prav zaradi kvalitet in funkcij, ki jih mora imeti javni prostor. Potrebujemo javni prostor, ki je odprt, strpen, dostopen vsakomur in omogoča razvoj urbanih potencialov. Projekt NUK in NUK 2 sta zato danes še bolj aktualna, saj opozarjata na namen javnih institucij, ki so poleg svoje strokovnosti in profesionalnosti usmerjene tudi k iskanju odgovorov na sodobna vprašanja, so odprte in prispevajo svoj delež k bolj humanemu svetu.

 

Na vodenem ogledu, ki je spremljevalni program razstave UNIVERSUM PLEČNIK: Od delavnice do mita, bosta predstavljena NUK in NUK 2.

 

Viljem Leban je ravnatelj Narodne in univerzitetne knjižnice, študiral je filozofijo ter primerjalno književnost in literarno teorijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1993. V Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin je opravljal dela knjižničarja, bibliotekarja, vodje avtomatizacije in direktorja, vodil je izgradnjo novih knjižnic v Bovcu in Kobaridu in vzpostavil samostojno bibliobusno službo na Tolminskem. V tolminski knjižnici je vodil likovno galerijo, prirejal dokumentarne razstave, predstavitve knjig in druge kulturne dogodke. S hrvaškim birojem Njirić+ je sodeloval pri pripravi načrtov za knjižnico na Reki in idejnih zasnovah knjižnice kampusa Zadar in Stockholm (natečaj Asplund). Od leta 2006 do 2015 je kot direktor Mestne knjižnice Kranj vodil izgradnjo nove knjižnice, ki je postala prva v celoti avtomatizirana knjižnica za samopostrežno izposojo v državi. Bil je direktor Univerzitetne knjižnice Univerze na Primorskem, od julija 2019 je ravnatelj Narodne in univerzitetne knjižnice.

 

Matija Bevk je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo in leta 1997 z Vaso J. Perovićem ustanovil arhitekturni biro Bevk Perović arhitekti. Za svoje projekte je (skupaj z Vaso J. Perovićem) prejel več nagrad – med drugimi več Plečnikovih nagrad in medalj, Mies van der Rohe Emerging Architects Award in Kunstprise Berlin. Leta 2012 je projektna ekipa Bevk Perović zmagala na natečaju za NUK II, letos pa je stavba končno dobila gradbeno dovoljenje. Nova knjižnica je zasnovana sodobno, s  fleksibilnimi etažami knjig in čitalniških mest, osrednjo večetažno čitalnico in vhodnim nivojem povezanega pritličja, v katerem je nameščen raznolik javni in podporni program. Stavba knjižnice vključuje ostanke nekdanjega rimskega mesta Emona in obenem na nivoju ulice tvori tudi dva nova vstopna trga.

 

Tomaž Štoka je umetnostni zgodovinar in sokustos razstave UNIVERSUM PLEČNIK: Od delavnice do mita, ki je trenutno na ogled v MAO. Bil je tudi sokustos razstave Dela Jožeta Plečnika v Ljubljani: Oblikovanje mesta po meri človeka v MAO ter soavtor razstave Plečnik in sodobnost: Pojmovnik v MGML. Koordiniral je delovno skupino za pripravo nominacije izbranih Plečnikovih del za vpis na UNESCO seznam svetovne kulturne in naravne dediščine, ter urednik uspešnega nominacijskega dosjeja. V okviru Muzeja za arhitekturo in oblikovanje skrbi za naloge UNESCO krovnega upravljanja Plečnikove dediščine.

 

Deli
Skip to content