Arhitektura ≠ umetnost: Apolonija Šušteršič – Tomo Stanič

20. 5. 2014

Arhitektura ≠ umetnost: Apolonija Šušteršič – Tomo Stanič

20. 5. 2014

serija predavanj in pogovorov, maj–junij in jesen 2014

Arhitekturo težko opredelimo kot zgolj umetniško ali zgolj tehnično prakso. Kot izhodišče programa arhitektura ≠ umetnost (si) zastavljamo vprašanje o arhitekturi kot umetnosti oziroma neumetnosti. S postavitvijo tega vprašanja stopamo v samo jedro problema arhitekturnega ustvarjanja oziroma pod vprašaj postavljamo samo definicijo arhitekture. Kako torej misliti arhitekturo danes? Na kakšen način arhitektura (če sploh) vstopa v polje umetnosti oziroma kako (če sploh) umetnost vstopa v polje arhitekture?

V prvem predavanju iz serije bosta svoji mnenji soočila Apolonija Šušteršič in Tomo Stanič. Pogovor bosta moderirali Urška Jurman (Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo) in Maja Vardjan (MAO).

Apolonija Šušteršič: Pre-misliti arhitekturo
Mar ne bi morali ponovno premislili arhitekturo, njeno vlogo v sodobni družbi in njeno mesto v našem vsakdanjem življenju? Zakaj ne razmišljati o arhitekturi kot o procesu, ne samo kot o končnem izdelku – tj. objektu? Ali bi lahko potem ponovno oblikovati postopek, ki bi ustvaril prostor za konstruktivno spremembo? Predlagam, da se artikulirajo obstoječe teorije in metodologije za kritično interpretacijo in artikulacijo arhitekture v odnosu do aktualnih družbeno-političnih izzivov in vprašanj. V tem primeru moramo preučiti socialne vidike življenjskega okolja, ki se kažejo tako v umetnostnem kot tudi arhitekturnem kontekstu. Interdisciplinarni pristop k ustvarjanju prostora, ki oblikuje družbenoangažirano prakso naj združuje umetnost, arhitekturo in druge prostorske discipline.

Apolonija Šušteršič, umetnica in arhitektka, je diplomirala na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani (1992) in zaključila podiplomski študij umetnosti na amsterdamski Rijksakademie (1996). Med leti 2003–08 je bila profesorica umetnosti na Kolidžu za likovne umetnosti Kraljeve univerze v Stockholmu. V študijskem letu 2012/13 je bila nosilka oddelka za kiparstvo na Kraljevem kolidžu za umetnost v Londonu. Leta 2013 je zaključila doktorski študij na Univerzi v Lundu (Likovna akademija Malmö) na Švedskem. Razstavljala je na številnih samostojnih in skupinskih razstavah v Sloveniji in tujini, mdr. na Manifesti 2 (Luksemburg, 1998); 2. berlinskem bienalu (2001); Kiparskem bienalu v Muensterlandu; Arhitekturnem bienalu v Benetkah (nordijski pavilijon, 2010). Razvija umetniške, arhitekturne in participatorne projekte za javni prostor: Home Design Service (Casco Projects, Utrecht, 2001); Garden Service (z Meike Schalk, Edinburgh International Festival, 2007); SUNSETCINEMA (z Bik van der Pol, Luxembourg, 2007); Community Pavilion Hustadt (Bochum, 2011).

Tomo Stanič: Razglednice
Predavanje predstavlja kratek prelet/razgled čez nekatera presečišča tako vizualnih umetnosti kot arhitekture. Teme kakršne so: forma, podoba, genius-loci/site-specific, ekonomija, arhitekturni/performativni dispozitiv, ravno kot presečišča največ povedo o odnosu arhitektura – umetnost. Bistveno vprašanje, ki tvori rdečo nit primerjav/razlikovanj, tako ni: Ali je arhitektura umetnost? oziroma: Kakšna je relacija arhitekture do sveta umetnosti?, ampak tem vprašanjem predhodna postavka: Kakšni mehanizmi delujejo tako v eni kot v drugi, da sploh lahko vzpostavijo razmerje/razliko.

Tomo Stanič je leta 2010 zaključil študij na Fakulteti za arhitekturo, trenutno je študent kiparstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje ter doktorski študent filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 2011 je izšla njegova monografija Arhitekturni gledalec (Studia humanitatis), od leta 2010 sodeluje kot urednik pri reviji Praznine (Glasilo za arhitekturo in umetnost).

Video posnetke vseh predavanj iz serije predavanj si lahko ogledate na spletni strani Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo.

Program vodita: Vid Zabel in Urška Jurman (Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo).
Program arhitektura ≠ umetnost organizira Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo v sodelovanju z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje ter Moderno galerijo + Muzejem za sodobno umetnost Metelkova. Program podpira ERSTE sklad.

 

 

Otvoritev

Pričetek: ob 19.00

 

Lokacija

Muzej za arhitekturo in oblikovanje

 

Vstopnina

Brezplačno.

Napoved predavanj

20. 5. 2014, ob 19.00: Apolonija Šušteršič – Tomo Stanič, Muzej za arhitekturo in oblikovanje

27. 5. 2014, ob 19.00: Petra Čeferin – Miloš Kosec, Muzej sodobne umetnosti Metelkova

10. 6. 2014, ob 19.00: Izidor Barši – Nejc Lebar, Muzej sodobne umetnosti Metelkova

2. 9. 2014, ob 18.00: Marjetica Potrč in Rado Riha, Muzej sodobne umetnosti Metelkova

 

Organizacija

Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo
Moderna galerija + Muzej za sodobno umetnost Metelkova
MAO

Deli
Skip to content