Začetek javne razprave o osnutku arhitekturne politike Slovenije – Arhitektura za ljudi

Začetek javne razprave o osnutku arhitekturne politike Slovenije – Arhitektura za ljudi

Z Nacionalnim programom za kulturo 2014–2017 je bila kakovostna arhitektura v Republiki Sloveniji prvič prepoznana kot eno izmed samostojnih področij širšega javnega interesa na področju kulture, ki tako kot druga področja, potrebuje politiko varstva in razvoja.

Za pomoč pri pripravi arhitekturne politike je ministrstvo imenovalo tudi strokovno komisijo, pri pripravi pa sta sodelovala tudi Barbara Žižič z Ministrstva za kulturo in Matevž Čelik iz MAO. Vlada Republike Slovenije je imenovala tudi medresorsko delovno skupino, ki se je z osnutkom politike že seznanila.

V dokumentu Arhitektura za ljudi, ki je bil pred kratkem tudi javno predstavljen, so temeljni cilji arhitekturne politike kakovostna arhitektura, pametni razvoj, trajnostna rast in vključujoča arhitektura.

Osnutek dokumenta uveljavlja evropsko kulturno politiko s področja arhitekture in hkrati postavlja okvir za dolgoročno razpravo o nacionalni arhitekturni politiki, v javni razpravi bo do 19. septembra 2016, usklajen in dopolnjen predlog pa naj bi predvidoma do konca leta posredovan Vladi Republike Slovenije v potrditev.

Celoten osnutek arhitekturne politike Slovenije – Arhitektura za ljudi>>

Več>>

Deli
Skip to content