Slovenske muzejske in galerijske knjižnice

Slovenske muzejske in galerijske knjižnice

Publikacija Sekcije za muzejske in galerijske knjižnice, ki deluje v okviru Skupnosti muzejev Slovenije, širši javnosti predstavlja delovanje muzejskih in galerijskih knjižnic. V njej lahko najdete 54 knjižnic opisi dejavnosti, kontaktnimi informacijami, delovnim časom in slikovnim gradivom. Knjižnice so pomemben člen v verigi specialnega knjižničarstva in so tako nenehno dejavne, v koraku z novostmi ter na razpolago najširšemu krogu zainteresiarnih uporabnikov. Oziroma kot v uvodu v publikacijo zapiše predsednica Sekcije za muzejske in galerijske knjižnice mag. Barbara Kalan, so z dragocenimi in raznolikimi zbirkami knjižnega in neknjižnega gradiva muzejske in galerijske knjižnice pomemben varuh nacionalne dediščine.

V publikaciji knjižnico MAO predstavi knjižničarka Neli Grafenauer. Ker je MAO osrednja ustanova s področja arhitekture in oblikovanja, se v MAO knjižnici zbirajo predvsem publikacije s teh področij. Gradivo knjižnice danes obsega okrog 10.000 enot monografskih in 4.500 enot serijskih publikacij, obsežen je arhiv domačih in tujih revij, del knjižnične dejavnosti je tudi dokumentacija člankov iz glavnih slovenskih časnikov in revij, povezanih z muzejskimi področji, ki nastaja že od leta 1972.

Prelistajte publikacijo in se oglasite v MAO knjižnici ter preverite redne trimesečne izbore knjižničnega gradiva.

Deli
Skip to content