Razstavno-založniški projekt Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem prejel Valvasorjevo nagrado

Razstavno-založniški projekt Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem prejel Valvasorjevo nagrado

Na mednarodni muzejski dan 18. maja je Slovensko muzejsko društvo (SMD) podelilo Valvasorjeva odličja za izjemne dosežke na področju muzejstva za preteklo leto 2015.

Člani komisije v sestavi mag. Marjetka Balkovec Debevec, mag. Milena Koren Božiček, mag. Nataša Kolar, mag. Tita Porenta, mag. Darko Knez, dr. Marjeta Mikuž in mag. Miha Mlinar so med nagrajence uvrstili tudi razstavno-založniški projekt Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem avtorjev Igorja Sapača, Francija Lazarinija in Špele Šubic.

Svoj izbor so utemeljili:
»Razstava in znanstvena monografija Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem je sklepno dejanje dolgoletnega projekta Arhitekturnega muzeja Ljubljana z namenom raziskati in predstaviti arhitekturno dediščino na Slovenskem od romanike do 20. stoletja.
V sklopu priprav na razstavo je bilo na celotnem slovenskem etničnem ozemlju po letu 2008 evidentiranih več kot 4.000 arhitekturnih stvaritev, pregledani vsa relevantna literatura in najpomembnejši arhivski viri., Na podlagi evidenc in raziskovalnega dela je bilo na občasni razstavi s fotografijami, filmi, z maketami, načrti in besedili predstavljenih okoli 200 najznačilnejših arhitekturnih in urbanističnih dosežkov v 19. stoletju na Slovenskem. Prvič do zdaj so bili celovito predstavljeni številni arhitekti in stavbeniki, ki so v 19. stoletju delovali na Slovenskem, ob njih pa tudi sodobna veljavna pravna določila, strokovne revije in časopisje, problematika arhitekturnih natečajev, zlasti pa številne nove stavbne zvrsti , ki so se pojavile v 19. stoletju in so aktualne še danes.
Razstavo, ki je bila na ogled leta 2014 v MAO, letos pa je gostovala tudi v Univerzitetni knjižnici Maribor, so poleg standardnih vodstev za vse generacije spremljale še otroške delavnice za mlajše, za mladino in študente filmski natečaj za arhitekturni film, za odrasle pa strokovna vodstva po slovenskih arhitekturnih stvaritvah 19. stoletja in situ. Poleg tega je kustos razstave, dr. Igor Sapač, na skupnem strežniku MAO za študijske namene zasnoval fototeko z več kot 45.000 enotami za skupno skoraj 4.800 lokacij.
Znanstvena monografija, ki na kar 736 straneh spremlja razstavo, je izšla v letu 2015. Po kulturno-zgodovinskem in umetnostno zgodovinskem uvodu prehaja v obravnavo stavbnih zvrsti in se izteče v obsežen in bogato ilustriran katalog najpomembnejših arhitekturnih stvaritev 19. stoletja na ozemlju današnje republike Slovenije. Monografija temeljito povzema znana dejstva in vanje vgrajuje številne do zdaj neznane informacije, kar jo, primerjalno z našim gradivom, uvršča v evropski kontekst.
Z razstavo in spremno monografijo smo Slovenci dobili celovit pregled arhitekturne produkcije 19. stoletja na slovenskem etničnem ozemlju. Projekt je vzorčni primer muzejskega podviga, ki zaradi obsega raziskovalnega in organizacijskega dela njegovih nosilcev dosega najvišje rezultate ne samo v okviru slovenskega muzejstva, pač pa tudi v slovenski umetnostnozgodovinski stroki in nacionalni humanistiki nasploh.«

Poleg našega projekta so Valvasorjevo nagrado za enkratne dosežke prejeli tudi Jure Mikuž in Nina Pirnat Spahić za projekt Čarobni svet stripa: Tomaž Lavrič; in Ana Porok, Katarina Toman Kracina, Maja Kovač in Blaž Peršin za celovito prenovo Plečnikove hiše in postavitev stalne razstave. Nagrada za življenjsko delo, ki se podeli za izredno pomembno življenjsko delo na področju muzejstva in za izjemne prispevke pri ohranjanju, predstavljanju in popularizaciji premične naravne in kulturne dediščine na Slovenskem in v zamejstvu, pa je prejela muzejska svetovalka Darja Pirkmajer iz Pokrajinskega muzeja Celje. Podelili so tudi tri častna Valvasorjeva priznanja in diplomo SMD ter Valvasorjev nagelj.

    

Foto: arhiv Igorja Sapača

Deli
Skip to content