Prosto delovno mesto: Organizator stikov z javnostmi in promocijo – m/ž

Prosto delovno mesto: Organizator stikov z javnostmi in promocijo – m/ž

Muzej za arhitekturo in oblikovanje objavlja prosto delovno mesto ORGANIZATOR STIKOV Z JAVNOSTMI IN PROMOCIJO – M/Ž. Vse zainteresirane vabimo, da oddajo prijavo.

Naziv delovnega mesta:
ORGANIZATOR STIKOV Z JAVNOSTMI IN PROMOCIJO – M/Ž

Rok za prijavo:
15. Marec 2019

Kontaktna oseba:
Tanja Vergles, telefon: 01 54 84 270 oz po el. naslovu mao@mao.si‘>mao@mao.si.

Podroben opis delovnega mesta:
posredovanje informacij posameznikom in sredstvom javnega obveščanja, oblikovanje primernih strokovnih muzejskih promocijskih programov (v sodelovanju s kustosi in vodjo trženja), priprava tiskovnih konferenc, priprava poročil in medijskih prispevkov, propagiranje muzejske dejavnosti v medijih, objavljanje poljudnih besedil o muzejskih vsebinah, priprava besedil in fotografij za objavo v medijih, pridobivanje novih znanj s področja sodobnih medijev in področja muzeja, urejanje muzejskih spletnih strani, priprava promocijskih orodij (tudi v tujih jezikih), ostala strokovna dela, priprava politike razvoja stikov z javnostmi, priprava načrta trženja in komuniciranja (s kustosi in vodjo trženja), priprava načrta oglaševanja (v sklopu načrta trženja), priprava analiz trga (skupaj s kustosom pedagogom in ostalimi zaposlenimi, ki delajo z obiskovaci), sodelovanje pri pripravi strateškega načrta in drugih skupnih dokumentov muzeja, ki se navezujejo na trženje in promocijo, sodelovanje pri postavitvi stalnih in občasnih (lastnih in gostujočih) razstav, iskanje in izbor promocijskih medijev (tiskani, elektronski,…), vodenje seznamov obiskovalcev, skupin in članov muzejskega kluba, sodelovanje s sorodnimi službami doma in v tujini, priprava mednarodnih muzejskih projektov, seznanjenost in usklajenost z delom kustosov, posebno kustosa pedagoga.

Zahtevana izobrazba:
170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 310 Družbene vede (podrobneje neopredeljeno)

Alternativna izobrazba:
170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 220 Humanistika (podrobneje neopredeljeno)

Trajanje zaposlitve:
od 1. Maj 2019 do 31. December 2021

Delovne izkušnje:
6 mesecev

Poskusno delo:
3 mesece

Znanje jezikov:
AN – angleški jezik razumevanje-tekoče, govorjenje-tekoče, pisanje-tekoče, SL -slovenski jezik razumevanje-tekoče, govorjenje-tekoče, pisanje-tekoče

Računalniška znanja:
1 – urejevalniki besedil – 2 – zahtevno, 2 – delo s preglednicami – 2 – zahtevno, 4 – delo z bazami podatkov – 2 – zahtevno, 5 – programiranje – 1 – osnovno, 6 – poznavanje računalniških omrežij – 2 – zahtevno, 7 – poznavanje operacijskih sistemov – 2 -zahtevno, 3 – računalniško oblikovanje – 1 – osnovno

Drugi pogoji:
delovno področje muzeja, humanistična, organizacijska ali komunikološka smer, sposobnost za timsko delo, samostojno odločanje, organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost, komunikativnost, sposobnost pisnega in ustnega izražanja, inovativnost pri iskanju novih možnosti s področja oglaševanja in promocije, kreativnost, zaželen vozniški izpit B kategorije

Prijave s prilogami sprejemamo do vključno 15. marca 2019 na elektronski naslov: mao@mao.si.

Več>>

Deli
Skip to content