Priznanje Izidorja Cankarja

Priznanje Izidorja Cankarja

Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (SUZD) je 20. maja 2013 podelilo nagrade, priznanja in častna priznanja Izidorja Cankarja za izjemne zasluge pri preučevanju umetnostne dediščine. Letošnje priznanje je prejel dr. Igor Sapač, muzejski svetovalec in kustos za arhitekturo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, za raziskovalno delo in prispevek k ohranjanju slovenske grajske dediščine. Za Ivanom Stoparjem je nadaljeval zbirko Grajske stavbe na Slovenskem in jo z zadnjimi osmimi zvezki leta 2011 dokončal. Njegova bibliografija obsega skoraj 150 enot, tudi konservatorskih načrtov in idejnih zasnov za revitalizacijo nekaterih grajskih stavb. Glavno nagrado Izidorja Cankarja za izjemen prispevek na področju kastelologije je sicer prejel Ivan Stopar, ostala priznanja pa še Blaž Resman in Helena Seražin ter Marjeta Ciglenečki, Polona Vidmar in Janez Höfler ter častno priznanje Nuša Lapajne.

Deli
Skip to content