Otvoritvena konferenca Centra za kreativnost: Okrogle mize in govorci

Otvoritvena konferenca Centra za kreativnost: Okrogle mize in govorci

V nizu okroglih miz z domačimi in tujimi gosti bo konferenca odpirala diskusije o podpornih okoljih, kreativnih ekosistemih, digitalizaciji in globalizaciji KKS. Preverite vsebinske sklope in govorce.

Četrtek, 16.11.
10.00-11.20

Kuratorski pregled kulturnega in kreativnega sektorja (KKS) v Sloveniji / 1. del
Moderatorka: Tamara Bračič Vidmar
Popularna glasba: Igor Bašin
Digitalna kultura: Lenart Kučič
Film: Tina Poglajen

11.30-13.00
Kuratorski pregled KKS v Sloveniji / 2.del
Moderatorka: Tamara Bračič Vidmar
Arhitektura in oblikovanje: Jeff Bickert
Moda: Elana Fajt
Kulturni turizem: Gregor Butala

14.00-15.30
Izzivi KKS v slovenskem, evropskem in globalnem kontekstu
Moderator: Andrej Srakar
Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja (SI)
Christina Enichlmair, Avstrijski inštitut za raziskovanje MSP (AT)
Elisabetta Airaghi, KEA – Evropske zadeve (BE)

15.45-17.15
Dobre prakse evropskih centrov za kreativnost – kaj deluje
Moderator: Stojan Pelko
Jorma Sarv, Creativity Lab (EE)
Eva Roolker, Creative Intustries Fund (NL)
Simon Dancey, British Council (UK)

17.30-18.00
Dnevni povzetek glavnih tem  in pogovor z ekipo CzK
Poročevalka: Jana Renee Wilcoxen

Petek, 17. 11.
9.00-11.00
Kuriranje povezav med institucijami in KKS
Moderatorka: Kaja Širok, direktorica Muzeja novejše zgodovine Slovenije
Pippo Ciorra, glavni kustos za arhitekturo, MAXXI Rim – Narodni muzej umetnosti 21. stoletja (IT)
Thomas Geisler, direktor, Werkraum Bregenzerwald (AT)
Dragos Neamu, član izvršnega odbora NEMO – Network of European Museum Organisations
Matevž Čelik, direktor, Muzej za arhitekturo in oblikovanje (SI)

11.15-12.45
Razvoj kreativnih okolij
Moderatorka: Meta Štular
Katerina Mirović, Stripburger – Forum Ljubljana (SI)
Sanja Grcić, Zadruga oblikovalcev ZOOFA (SI)
Borut Wenzel, Salon uporabnih umetnosti (SI)

14.00-15.30
Samonikle podporne organizacije
Moderator: Relja Bobić
Luka Piškorič, Poligon kreativni center (SI)
Jadranka Plut, Društvo Asociacija (SI)
Sergio Giorgi, Smart (BE)

15.45-17.15
Povezovalna digitalna kultura, multimedija in KKS
Moderator: Lenart J. Kučić
Matej Gregorčič, Viberate.com
Tadej Štrok, Danes je nov dan
Emilija Stojmenova, mreža FabLab Slovenija

17.30-18.00
Dnevni povzetek glavnih tem in pogovor z ekipo CzK
Poročevalka: Jana Renee Wilcoxen

Okrogla miza je del mednarodna konferenca ob odprtju nacionalnega Centra za kreativnost (CzK) bo med 16. in 18. novembrom v MAO ponudila vpogled v nekatere aktualne projekte s področja  kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), od oblikovanja, arhitekture in kulturnega turizma do popularne glasbe, mode in filma. Več o konferenci>>

 
 
Naziv operacije; Platforma CzK (poimenovan tudi Center za kreativnost (CzK))
Št. ID operacije. C3340-17-192001

»Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija«

»Operacija “Platforma CzK”, po pogodbi št. C3340-17-192001 se izvaja v okviru OP za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast; prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti omogočanje lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji in specifičnega cilja 3.1.1 Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«

 

Partnerji

         

       

Deli
Skip to content