Odprti poziv – BIO 26: Spremljevalni projekti

Odprti poziv – BIO 26: Spremljevalni projekti

Muzej za arhitekturo in oblikovanje, organizator 26. bienala oblikovanja (BIO 26) v Ljubljani, podaljšuje odprti poziv za sodelovanje pri programu BIO 26: SPREMLJEVALNI PROJEKTI, programu vzporednih dogodkov, katerega namen je podati širši pogled na vprašanja, obravnavana na osrednji razstavi bienala SKUPNO ZNANJE, ki sta jo zasnovala avstrijski kustos in kulturni producent Thomas Geisler ter pomočnica kustosa Aline Lara RezendeNajboljši izbrani projekti bodo imeli možnost predstavitve na osrednjih lokacijah spremljevalnega programa BIO 26: Stekleni atrij MOL (Mestni trg 1) in podhod Ajdovščina.
Osrednja tema 26. bienala oblikovanja z naslovom BIO 26 – SKUPNO ZNANJE zajema večrazsežnost krize informacij in njen vpliv na državljanstvo ter vlogo in potencial sodobnega oblikovanja pri vzpostavljanju znanj in resnic ter pri ponovni osmislitvi naše infosfere. Z vključevanjem različnih vsebin, struktur in deležnikov želi 26. bienale oblikovanja najti nove načine, odkriti potenciale, predstaviti projekte ter raziskati koncepte in sisteme, s katerimi bi razdiralni informacijski kaos spremenili v ustvarjalne zbirke znanja. Pojem »skupno znanje« se nanaša na znanje, ki ga ljudje v določeni skupnosti imajo in si ga med seboj delijo, v širšem smislu pa tudi na njihovo razmišljanje in na to, kako izražajo svoje ideje, občutke in prepričanja. Poleg tega izraz »skupno znanje« nosi v sebi tudi idejo splošnega znanja skupnosti.
K sodelovanju pri programu SPREMLJEVALNI PROJEKTI, ki bo spremljal bienale z raznolikim programom dogodkov, razstav, predavanj in drugih projektov, vabimo lokalne in mednarodne oblikovalce, kreativce, kustose, izobraževalne ustanove in kulturne organizacije.
Program SPREMLJEVALNI PROJEKTI lahko vključuje predstavitve posameznikov ali skupin, nove ali že uveljavljene projekte, razstave in dogodke, ki se nanašajo na širok spekter dejavnosti na področju oblikovanja ter so vezani na osrednjo temo bienala. Iščemo dogodke, ki bodo povezali vprašanja, ki jih odpira BIO 26 z lokalnim kreativnim ekosistemom in s splošno javnostjo. Iščemo projekte, ki nastajajo na presečišču umetnosti, kulture, eksperimenta, trga in podjetništva ter vzpostavljajo stališče do produkcije znanj in s tem povezane vloge kreativnosti v družbi. Dogodki in njihove lokacije bodo postali točke zbliževanja v Ljubljani ter tako prispevali k ustvarjanju bogatega in privlačnega programa bienala, ki se bo odvijal med 14. novembrom 2019 in 9. februarjem 2020.
Komisijo, ki bo med prijavljenimi izbrala projekte predstavljene v okviru programa BIO 26: SPREMLJEVALNI PROJEKTI, bodo sestavljali kustosi BIO 26 in MAO ter predstavniki Centra za kreativnost. Najpomembnejši kriterij pri izbiri bo povezava prijavljenega projekta s temo BIO 26 – Skupno znanje. Pri povzetku projekta opišite na kakšen način vaš projekt prevprašuje, kritizira, podpira, ponazarja, se povezuje ali sooča z glavnima temama – informacijsko krizo in znanjem skupnosti.
PRIJAVA
Za sodelovanje je potrebno poslati prijavnico. Prijavnice pošljite na marusa.kuret@mao.si‘>marusa.kuret@mao.si – v vrstico z zadevo vpišite BIO 26: SPREMLJEVALNI PROJEKTI _IME PROJEKTA – skupaj z naslednjimi informacijami, ki jih združite v eno PDF-datoteko (velikost največ 10 MB):
Ime projekta
Naziv organizatorja dogodka/prijavitelja
Pravna oblika organizacije (društvo, fakulteta, javni zavod, zasebni zavod, podjetje)
Naslov prijavitelja
Davčna številka (če je prijavitelj pravna oseba)
Kontaktna oseba prijavitelja – elektronski naslov in telefonska številka
Kratek povzetek projekta glede na ustreznost v povezavi z BIO 26 (največ 500 besed)
Lokacija projekta (če je znana)
Trajanje projekta (v času trajanja BIO 26)
Fotografski material (vključen v PDF-datoteko) ali videoposnetek (če je na voljo)
Reference prijavitelja (nekaj besed o organizaciji, link do spletne strani)
Projekte, prijavljene na program BIO 26: SPREMLJEVALNI PROJEKTI, morajo prijavitelji v celoti financirati sami. Za produkcijo, opremo, postavitev in odstranjevanje predlaganih aktivnosti, morebitno pridobivanje dovoljenj ali druge organizacijske ali finančne zahteve so odgovorni prijavitelji sami. Muzej za arhitekturo in oblikovanje prijaviteljem lahko svetuje glede lokacij, vendar pa ne prevzema odgovornosti glede iskanja lokacij za prijavljene projekte.
Center za kreativnost si pridržuje pravico, da med prijavljenimi projekti izbere projekte, ki jih bo podprl. Izbrani projekti bodo v sodelovanju s Centrom za kreativnost upravičeni do kritja stroškov razstavnega prostora in organizacije dogodka, ne pa tudi morebitne produkcije del. Do koprodukcije so upravičene zgolj pravne osebe ali fizične osebe z dejavnostjo, ne pa tudi fizične osebe. Več o Centru za kreativnost je na www.czk.si.
Muzej za arhitekturo in oblikovanje, bo kot organizator BIO 26 – Skupno znanje objavil in oglaševal navedene projekte v programskem vodniku bienala in vodniku po razstavi bienala, na spletni strani BIO 26, v spletnih novičnikih za domače in tuje medije ter na širših javnih in družbenih omrežjih (Facebook, Twitter, Instagram).
 
ROK ZA ODDAJO PRIJAV
19. september 2019
INFORMACIJE
Maruša Kuret: marusa.kuret@mao.si, (01) 235 56 20
SPREMLJAJTE BIO 26

 

Deli
Skip to content