Nepojasnjeno rezanje sredstev v letu kulturne dediščine

Nepojasnjeno rezanje sredstev v letu kulturne dediščine

Dva državna muzeja, Moderna galerija in Muzej za arhitekturo in oblikovanje sta globoko zaskrbljena zaradi nepojasnjenih rezov v njuna programska sredstva, ki ogrožajo rast, razvoj in predstavljanje njunih zbirk, ki predstavljajo slovenske zaklade 20. in 21. stoletja na področju umetnosti, arhitekture in oblikovanja.

Moderna galerija, ki je državni muzej za moderno in sodobno umenost ter Muzej za arhitekturo in oblikovanje v letu 2018 nista prejela sredstev za odkupe za svoji zbirki. Ministrstvo za kulturo je letos za ta namen predvidelo 300 000 EUR, vendar zbirkam Moderne galerije in MAO ni namenilo niti evra. Problem ni nov, saj sta oba muzeja brez sredstev za odkupe ostala že lani, Moderna galerija pa je minimalna sredstva dobila šele naknadno in ne po osnovni odločbi, ki v začetku leta določi obseg financiranja s strani Ministrstva za kulturo.

V letošnji osnovni odločbi o financiranju programov Moderne galerije in Muzeja sodobne umetnosti Metelkova ter Muzeja za arhitekturo in oblikovanje ponovno ni sredstev za odkupe. V obrazložitvi odločbe je le navedeno, da bo ministrstvo o odkupih odločalo naknadno.

Po zadnjih neuradnih poizvedbah in tik pred menjavo ekipe na ministrstvu kaže, da ponovnega odločanja ne bo.

Sredstva za odkupe so bila dodeljena večini muzejev, tako državnim kot regionalnim. Komu vse so bila namenjena sredstva za odkupe umetnin 20. in 21. st., kar je sicer v matični pristojnosti Moderne galerije, ni znano. Želimo si, da bi bila muzejska politika v Republiki Sloveniji bolj usklajena, dodeljevanje sredstev pa pregledno, glede na poslanstvo in vlogo posameznih institucij.

Od leta 2016 Moderna galerija in Muzej za arhitekturo in oblikovanje, katerih poslanstvo je tudi skrb za sodobno ustvarjalnost, spadata pod pristojnost Direktorata za ustvarjalnost, medtem ko ostali muzeji spadajo pod pristojnost Direktorata za dediščino, ki naj bi razpolagal z namenskimi sredstvi za odkupe in jih ne želi nameniti javnima zavodoma pod pristojnostjo sestrskega direktorata. Iz enako nepojasnjenega razloga se je, tik pred prenosom pristojnosti med direktoratoma, obema muzejema, Moderni galeriji in MAO, za 25 % znižalo sofinanciranje ministrstva za programske materialne stroške. V letu kulturne dediščine državni muzej za arhitekturo tako razpolaga s komaj 50.000 EUR sredstev za celoten letni razstavni, izobraževalni in založniški program, kar je malo celo v primerjavi z nekaterimi nevladnimi zavodi. V podobnem položaju je Moderna galerija, ki ima za program v dveh muzejih (MG+MSUM) na razpolago 125.000 EUR. 

Upamo, da bodo na Ministrstvu za kulturo problematiko in neusklajeno razporejanje sredstev med direktoratoma reševali urgentno, saj je nevzdržno, da dva mednarodno najprodornejša državna muzeja, ki z odmevnimi projekti promovirata slovensko ustvarjalnost širom sveta, doma nimata zagotovljenih osnovnih sredstev za redno delo.

Za medije>>

Več>>

Deli
Skip to content