Natečaj Muzej nad mestom

Natečaj Muzej nad mestom

Namen natečaja revije Outsider v sodelovanju z MAO in partnerjem podjetjem Velux je pridobiti najbolj inovativne in smiselne rešitve za prenovo podstrehe Muzeja za arhitekturo in oblikovanje v funkcionalen »Projektni prostor«. Rok za oddajo natečajnih predlogov je 6. november.

To pomeni, da je treba ustrezno premisliti: funkcionalnost (kakovostna rešitev za konkretno lokacijo, možnost raznolike uporabe), energetsko učinkovitost (tako da se zagotovi vzdržna raba energije) in estetsko ustreznost (oblikovanje interierja, naravna osvetlitev, rešitve, skladne z načeli varovanja kulturne dediščine). Zunanjega gabarita objekta se ne sme spreminjati.

Merila za ocenjevanje
izvirnost funkcionalne zasnove
arhitekturna odličnost
konceptualna izvirnost
naravna osvetljenost z uporabo rešitev VELUX
trajnostni vidiki
izvedljivost rešitve

Komisija
Mika Cimolini, u. d. i. a., MArchBI
Miloš Kosec, ma. arch. (Outsider)
Domen Pogorevc, u. d. i. a. (VELUX)
Matevž Čelik, u. d. i. a. (MAO)
Matevž Granda, u. d. i. a. (Outsider)

Roki
7. 7. 2017: pričetek natečaja: razpis na www.outsider.si
6. 11. 2017: rok za oddajo natečajnih predlogov
2. 12. 2017: javna razglasitev nagrajencev
december 2017: objava zmagovalnih rešitev v reviji Outsider #12

Nagradni sklad
1. nagrada: 1.500,00 €
2. nagrada: 800,00 €
3. nagrada: 500,00 €
3 x priznanje: 200,00 €
10 x naročnina na revijo Outsider
Vse nagrade so v bruto bruto vrednostih. Natečaj je namenjen arhitektom, inženirjem gradbeništva in oblikovalcem. Sodelujejo lahko tudi študenti.

Namen in predmet natečaja
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) je slovenska nacionalna institucija, ki deluje na področju arhitekture, oblikovanja in fotografije. MAO se že vrsto let sooča z velikimi prostorskimi omejitvami. V podporo programu muzeja so začeli uporabljati tudi povsem neizkoriščeno podstreho muzeja, ki so jo poimenovali Projektni prostor. Ta je namenjen predstavljanju posameznikov in ustanov, koprodukcijskim projektom v nastajanju, eksperimentom in raziskavam s področja arhitekture, oblikovanja in fotografije. V tem delu podstrešja želijo poleg razstavnega prostora omogočiti tudi fleksibilne raziskovalne in projektne prostore, bivalne prostore oziroma rezidenčne prostore za bivanje, izmenjavo in delo ustvarjalcev s področij dela muzeja. Predmet natečaja je tudi ureditev obstoječega dostopnega stopnišča do podstrešja.

Programska naloga
Prilagodljiv prostor za razstave in delavnice: 280 m2. Razstavni prostor naj omogoča postavitev različnih tipov razstav in različne poti obiskovalcev.
Coworking pisarna, oceanski tloris, 100 m2. Projektni prostor bo namenjen skupnemu delu kuratorjev, ustvarjalcev ali udeležencev različnih delavnic. Prostor naj bo čim bolj fleksibilen in naj omogoča delo v manjših ali večjih skupinah ter povezovanje z razstavnim prostorom (maksimalna zmogljivost do 50 ljudi).
Čajna kuhinja in soba za sestanke, 20 m2Sanitarije, M+Ž, 6 m2: za potrebe obiskovalcev razstavnih in projektnih prostorov naj bodo predvidene skupne sanitarije.
Rezidenčna ateljeja bosta namenjena bivanju in ustvarjanju gostujočih arhitektov in umetnikov. Predvidena naj bosta v površini po 40 m2. Vsak atelje mora imeti kopalnico, čajno kuhinjo in bivalno-delovni prostor.

Prijava
Za prijavo pišite na: natecaj(at)outsider.si. Po zbranih prijavah bo organiziran skupinski ogled lokacije, predvidoma konec avgusta. Tam bodo podana morebitna dodatna pojasnila glede projekta in smernice za projektiranje z naravno svetlobo.
Individualni ogledi so mogoči tudi v odpiralnem času MAO oz. po predhodnem dogovoru tudi zunaj odpiralnega časa.

Kontaktni podatki: nikola.pongrac(at)mao.si, M: +386 (0)40 127 129.

Več na Outsider>>

 

Povezava
http://outsider.si/natecaj/

Deli
Skip to content