Dnevni povzetek glavnih tem in pogovor z ekipo CzK

Dnevni povzetek glavnih tem in pogovor z ekipo CzK

ČET in PET, 16. in 17. november
17.30-18.00

Poročevalka: Jana Renee Wilcoxen
Jana Renée Wilcoxen je bila rojena v ZDA. Na začetku kariere je živela v Seattlu in delovala kot producentka na področju sodobnih uprizoritvenih umetnosti v organizaciji On the Boards, kasneje pa kot direktorica za motion capture v podjetju Microsoft. Od leta 2000 živi v Ljubljani, svojo kreativnost pa vpleta v pisanje, prevajanje in urejanje angleških besedil ter v svetovanje pri razvijanju projektov in pridobivanju sredstev iz evropskih virov (med nosilci uspešnih projektov so organizacije EN-KNAP, Flota, Aksioma in Pekinpah). Redno sodeluje tako z javnimi in izobraževalnimi institucijami kot z zasebnimi zavodi, nevladnimi društvi in zasebnimi podjetji na področjih gledališča, plesa, sodobnih umetnosti, intermedijskih umetnosti, oblikovanja, turizma ipd. Diplomirala je na University of Redlands v Kaliforniji.

 
 
Naziv operacije; Platforma CzK (poimenovan tudi Center za kreativnost (CzK))
Št. ID operacije. C3340-17-192001

»Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija«

»Operacija “Platforma CzK”, po pogodbi št. C3340-17-192001 se izvaja v okviru OP za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast; prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti omogočanje lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji in specifičnega cilja 3.1.1 Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«

Deli
Skip to content