Arhitektura v živo

Arhitektura v živo

Na mesečnih ogledih se bomo ob srečanjih s strokovnjaki na terenu seznanili z različnimi vidiki ravnanja s prostorom na vodnih območjih, tako z načrtovanjem in izvedbo regulativnih posegov v naravni tok reke, z uporabo reke nekoč in danes ter približevanjem reke sodobnim načinom uporabe pri sonaravnem bivanju.

Oktober 2018
16. 10. 2018, Krajinski park Ljubljansko barje, v okviru projekta LIFE NATURAVIVA, vodi: Barbara Vidmar

November 2018
13. 11. 2018, Kulturni center Vrhnika, Stalna razstava Moja Ljubljanica, vodi: Irena Šinkovec

Januar 2019
Ogled vodarne Kleče

Februar 2019
Regijski center za ravnanje z odpadki, Ljubljana

Marec 2019
Ljubljanska zapornica, vodi: Natalija Lapajne

Točni termini bodo znani v kratkem. Več informacij in prijave na oglede na izobrazevanje(at)mao.si.

Več o razstavi>>

Deli
Skip to content