Zaposleni

Direktor

Matevž Čelik Vidmar
direktor
T + 386 (0)1 548 42 71
E matevz.celik[at]mao.si


Administracija

Tanja Vergles
poslovna sekretarka
(na porodniškem dopustu)
T + 386 (0)1 548 42 70
E tanja.vergles[at]mao.si
Eva Sitar Jarc
računovodkinja
T + 386 (0)1 548 42 72
E eva.sitar-jarc[at]mao.si
Saša Miljković
poslovna sekretarka
T + 386 (0)1 548 42 70
E sasa.miljkovic[at]mao.si


Enota Zbirke in dogodki

Oddelek za oblikovanje

dr. Cvetka Požar, vodja enote
muzejska svetovalka
vodja kustosov
T + 386 (0)1 548 42 76
M + 386 (0)41 399 818
E cvetka.pozar[at]mao.si
Špela Šubic
muzejska svetovalka
T + 386 (0)1 548 42 84
E spela.subic[at]mao.si
   

Oddelek za arhitekturo

dr. Bogo Zupančič
muzejski svetovalec
T + 386 (0)1 548 42 78
E bogo.zupancic[at]mao.si
Maja Vardjan
kustosinja
T + 386 (0)1 548 42 87
E maja.vardjan[at]mao.si
Meta Štular
koordinatorica za UNESCO
T + 386 (0)1 548 42 79
E meta.stular[at]mao.si 

Oddelek za fotografijo

dr. Primož Lampič
muzejski svetnik
T + 386 (0)1 548 42 85
E primoz.lampic[at]mao.si

 Oddelek za dogodke

dr. Maja Šuštaršič
vodja projektov, muzejska svetovalka
T + 386 (0)1 548 42 77
E maja.sustarsic[at]mao.si
Nikola Pongrac
koordinator projektov, kustos
T + 386 (0)1 548 42 83
M + 386 (0)40 127 129
E nikola.pongrac[at]mao.si
Špela Vidmar
koordinatorica projektov
T + 386 (0)1 500 82 98
E spela.vidmar[at]mao.si
Milan Dinevski
koordinator projektov Future Architecture
T + 386 (0)1 500 82 98
E milan.dinevski[at]mao.si
Saša Štefe
koordinatorica projektov
T + 386 (0)1 548 42 79
E sasa.stefe[at]mao.si


Enota Muzejske storitve

Trženje in odnosi z javnostmi

mag. Anja Zorko, vodja enote
vodja trženja
T + 386 (0)1 548 42 73
M + 386 (0)41 606 436
E anja.zorko[at]mao.si
Ana Kuntarič
odnosi z javnostmi
T + 386 (0)1 548 42 74
ana.kuntaric[at]mao.si
Maja Kovačič
najemi prostorov
T + 386 (0)1 548 42 89
E info[at]mao.si

 Oddelek za izobraževanje

Elizabeta Petruša Štrukelj
muzejska svetovalka
T + 386 (0)1 548 42 82
E elizabeta.p-strukelj[at]mao.si
Natalija Lapajne
višja kustodinja
T + 386 (0)1 548 42 82
E natalija.lapajne[at]mao.si

Vstopnine in trgovina

Helena Potokar
informatorka
T + 386 (0)1 548 42 80
E helena.potokar[at]mao.si
Katarina Metelko
informatorka
 

Knjižnica

Neli Grafenauer
bibliotekarka
T + 386 (0)1 548 42 81
E knjiznica[at]mao.si

 Tehnične službe

Matjaž Rozina
tehnik
M + 386 (0)31 330 311
E matjaz.rozina[at]mao.si
Tadej Golob
tehnik
 
Joži Gregorič
čistilka
 

  

Svet muzeja

Predstavniki ustanovitelja: Boštjan Vuga (predsednik sveta MAO), Polona Lovšin, mag. Barbara Žižič
Predstavnica delavcev muzeja: dr. Cvetka Požar
Predstavnik uporabnikov oz. zainteresirane javnosti: dr. Marko Jaklič