Luka Karlin/MAO
Luka Karlin/MAO
Luka Karlin/MAO

Razstava

Živeti z vodo - južni rob Ljubljane

18.10.-31.3.2019

MAO predstavlja razstavo, ki se razgleduje po scenarijih urbanega razvoja in se raziskujejo sinergije med človekovim in naravnim okoljem v času naraščajoče gladine oceanov in taljenja ledenikov, ko je vprašanje, kako živeti z vodo, preseglo lokalne okvire in postaja vse bolj globalno.

Mantra modernizacije 19. stoletja je bila nadvladati naravo s postavljanjem infrastrukture, ki božansko in divjo dejanskost spreobrača v udomačen in obvladljiv vir. V 20. stoletju se je to nadaljevalo z grajenjem jezov, regulacijami vodotokov, postavljanjem mostov, zajemanjem vodnih virov in drugimi oblikami inženirskih podvigov, ki so nemalokrat dosegali kolosalne razsežnosti. S tem v mislih razstava sprašuje, kakšen naj bi bil model za življenje z vodo v 21. stoletju.

Si lahko, namesto da bi se vode bali, predstavljamo prihodnost, v kateri bi gradili sisteme, ki so tako fleksibilni kot spremenljive ravni vode? Bi lahko, namesto da bi se ščitili pred okoljskimi nevarnostmi, razvili pametnejša in bolj inkluzivna okolja ljudi in narave?

Kot okvir za testiranje teh scenarijev razstava kot študijo primera raziskuje Ljubljansko barje, nekdanje močvirje ob reki Ljubljanici. Barje je območje, polno protislovij. Je zaščiten naravni rezervat, ki mu grozi vse večja urbanizacija; je bogat zbiralnik sveže pitne vode iz podtalnice, ki ji, med drugim zaradi obstoječih naselij brez ustrezne kanalizacije, grozi onesnaženje.

Vendar ima Barje poleg neizkoriščenega razvojnega potenciala tudi edinstven ekosistem. Kakšno arhitekturo si lahko zamislimo na tem območju, upoštevaje tako lokalno kot globalno problematiko? Kako naj presežemo miselnost »krizne ekonomije«, ki za kratkoročne koristi zagovarja pospravljanje po nevihti?

Ta vprašanja in ideje bo s pomočjo arhivskega gradiva v muzejskem okolju konceptualizirala in predstavila ekipa kustosov s Špelo Šubic, Milanom Dinevskim, Nikolo Pongracem in Damjanom Kokalevskim, udeleženci platforme Future Architecture – SET-Architects, Phi, Maite Borjabad, SKREI in Miruna Dunu – pa se bodo teh vprašanj lotili z umetniškimi in arhitekturnimi scenariji, v katerih je miselnost že naredila preskok k novi družbeni paradigmi in zagovarja radikalno sobivanje z naravo, ne da bi zanikala pomen gospodarske rasti in tehnološkega razvoja. Več o njihovih predlogih.>>

Odprtje razstave v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje bo pospremila ve��disciplinarna konferenca, ki bo raziskovala in obravnavala pretekla in sedanja razmerja med arhitekturo, prostorskim načrtovanjem in vodo ter razmišljala o tem, kakšna naj bi bila ta razmerja v prihodnosti. Med gostujočimi predavatelji bodo klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj, dr. Mitja Bricelj z ministrstva za okolje in prostor RS in Hans Brouwer iz agencije nizozemskega ministrstva za infrastrukturo in upravljanje voda Rijkswaterstaat.

Projekt Živeti z vodo, ki ga je zasnoval direktor MAO Matevž Čelik in se je začel z odprtjem slovenskega paviljona na 16. mednarodnem arhitekturnem bienalu v Benetkah, poteka v sklopu programa platforme Future Architecture. Razstava Živeti z vodo – Južni rob Ljubljane in spremljevalna konferenca sta njegovo zaključno dejanje.

Idejna zasnova: Matevž Čelik
Kustosi: Špela Šubic, Milan Dinevski, Nikola Pongrac, Damjan Kokalevski
Future Architecture udeleženci: SET-Architects, Phi, Maite Borjabad, SKREI, Miruna Dunu
Oblikovanje: Benja Pavlin, Damjan Kokalevski, Milan Dinevski, Some Place / Bika Rebek
Strokovni sodelavci: Marta Vahtar, Natalija Lapajne
Izobraževalni program: Natalija Lapajne, Elizabeta Petruša Štrukelj
Odnosi z javnostmi: Ana Kuntarič
Marketing: Nataša Celec
Tehnična ekipa: Matjaž Rozina, Tadej Golob
Prevodi: Andreja Šalamon Verbič
Lektoriranje: Katja Paladin, Jeff Bickert

        

Lokacija

MAO
Pot na Fužine 2

Informacije

Knjižica ob razstavi>>

Za medije>>

Za šole in vrtce>>

infobio(at)mao.si
01/ 548 42 74

Pridržujemo si pravico do spremembe programa!

Organizacija

MAO