Mlini na Fužinah; Ludwig Schuller, Joseph Wagner; 1850; Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Mills in Fužine; Ludwig Schuller, Joseph Wagner; 1850; Museum of Architecture and Design
Bolni Terpinc goduje; Janez Šubic; 1872; Muzej in galerije mesta Ljubljane

A bedridden Terpinc receiving guests on his name day; Janez Šubic; 1872; Museums and Galleries of Ljubljana

Razstava

Zgodovina gradu Fužine

14.11.-31.1.2021

O petstoletni zgodovini gradu Fužine, o njegovih lastnikih in dogodkih, povezanih z njimi, pričajo različni viri. Nekateri dogodki so dokumentirani, o nekaterih lahko zgolj ugibamo.

Tako nam je za čas od nastanka gradu do danes na voljo raznoliko gradivo, ki dokazuje, da na primer Khisli niso bili samo proizvajalci in trgovci, temveč tudi vplivni meščani, podporniki protestantizma in meceni.

Da so jezuiti, kakor je zapisal J. V. Valvasor, slabo gospodarili z gradom, vemo – ne vemo pa še, kaj vse so zasadili v parku, ki naj bi ga bolj skrbno urejali. Največ je znanega o družini Fidelisa Terpinca in njegovih naslednikih, saj so nam v času najbližji.

Zgodbe, kako so se znali vrteti v ljubljanski visoki družbi in katere gospodične so bile najbolj zaželene neveste, se pojavljajo tudi v leposlovju. Pisni viri omenjajo tudi toplice na strugi Ljubljanice pod gradom, v neposredni bližini še ribnike in zverinjak, pa tudi drevored murv za gojenje sviloprejk med Fužinami in Studencem, o čemer žal nimamo slikovnih dokazov.

Uganka ostaja, zakaj so imeli nasledniki Fidelisa Terpinca v svoji umetniški zbirki portret stavbenika Mateja Medveda. Je morda on avtor prezidav gradu, izvedenih v 19. stoletju? V pričujoči unikatni knjigi so zbrani najzanimivejši slikovni dokazi o Fužinah, njihovih lastnikih in prebivalcih.

Lokacija

MAO, Rusjanov trg 7