Razstava

Made in Slovenia

11.5.-31.12.2018

Z razstavo v spreminjajnu predstavljamo dobre prakse slovenskih oblikovalcev in podjetij, ki delujejo v kreativnem sektorju. Spodbujamo razvoj izdelkov in storitev, ki so povezani z načeli Centra za kreativnost, ki združujejo ustvarjalnost s poslovno vizijo.

Na razstavi predstavljamo izdelke, ki so jih oblikovali slovenski oblikovalci, večinoma so tudi proizvedeni v Sloveniji. Želimo, da bi razstavo v prihodnje dopolnjevali z vedno novimi inovativnimi izdelki, njihov razvoj pa želimo pospeševati tudi skozi delovanje Centra za kreativnost.

Pod naslovom Made in Slovenija ustvarjamo kolekcijo, ki bo v svetu prepoznana kot dobro slovensko oblikovanje, ki bo promovirala trajnostna načela ter prispevala k sodelovanju med kreativnim in gospodarskim sektorjem z namenom družbenega napredka, razvoja inovativnih izdelkov, storitev in dvigu prepoznavnosti slovenskih blagovnih znamk. Razstava predstavlja tudi korak naprej do uporabnikov teh izdelkov in novo priložnost, da se v slovenskih domovih pogosteje znajdejo kreacije slovenskih ustvarjalcev.

Več>>

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naziv operacije; Platforma CzK (poimenovan tudi Center za kreativnost (CzK))
Št. ID operacije. C3340-17-192001

»Operacija "Platforma CzK", po pogodbi št. C3340-17-192001 se izvaja v okviru OP za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast; prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti omogočanje lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji in specifičnega cilja 3.1.1 Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«

Lokacija

Projektna pisarna CzK
Partizanska cesta 11
Maribor

Vstopnina

brezplačno

Informacije

0591 41 352

mao(at)mao.si

Organizacija

CzK