Slika iz razstave Conctructive Alps 2017 v Ribnici

Razstava

Constructive Alps 2017

13.3.-11.4.2018

 

Na razstavi trajnostne prenove stavb in gradnje bo na ogled 30 izvedenih arhitekturnih projektov, ki so bili uvrščeni v ožji izbor v sklopu mednarodne arhitekturne nagrade CONSTRUCTIVE ALPS 2017. Mednarodna komisija je oktobra 2017 v švicarskem Planinskem muzeju v Bernu razglasila rezultate: izmed tridesetih projektov iz ožjega izbora je nagradila štiri, sedmim pa je podelila priznanja. Med njimi so: osnovna šola, gostinsko-trgovski objekt, sirarna, kulturni, družbeni in vaški dom, turistično informacijski center, planinska koča, bivak, sodišče, skupnostna planina, agrarni center, tribuna nogometnega igrišča, poslovni objekt, kulturni center, mrliška vežica, umetniški depo, gledališki objekt, vzpenjača, dom starejših občanov,  vinarna in restavracija. 

Nagrado od leta 2010 razpisujeta Kneževina Lihtenštajn in Švicarska konfederacija, podpirajo pa jo vse države pogodbenice Alpske konvencije . Nagradni natečaj predstavlja otipljiv prispevek k uresničevanju Alpske konvencije in njenega Akcijskega načrta za podnebje v Alpah po katerem bo Alpska regija postala zgled na področju prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb, ki zadevajo tudi stavbe. 

Na območju Alp porabijo zasebna gospodinjstva ravno toliko energije kot celoten prometni sektor. Energija, pridobljena predvsem iz kurilnega olja in zemeljskega plina, se najpogosteje uporablja za ogrevanje in hlajenje prostorov. Največji porabniki energije so stare in slabo izolirane stavbe. Pravi ključ za učinkovito varstvo podnebja in s tem kakovostnejše življenje prebivalcev in obiskovalcev alpskega sveta je zato v prenovi in, če je potrebno, tudi v gradnji novega stavbnega fonda z okolju prijaznimi gradbenimi materiali domačega izvora. Pri tem pa je zahteve za energetsko učinkovitost treba vpeti v funkcionalno prenovo objektov in njihovo vlogo v danem prostoru. 

Nagrada je bila prvič  podeljena v okviru slovenskega predsedovanja Alpski konvenciji v letu 2011, do sedaj četrtič. Na drugem razpisu (2013) je slovenski projekt Center Rinka iz Solčave prejel 3. nagrado, v tretjem razpisu (2015) pa sta bila v ožji izbor uvrščena Mladinski hotel Punkl z Raven na Koroškem in prenova objektov na planini Laška Seč nad Tolminom, ki je prejela priznanje. V tokratnem razpisu sta bila v ožji izbor uvrščena Zimska soba na Kaninu in prenova domačije Vrlovčnik v Solčavi.   

Potujoča razstava bo predstavljena tudi na Bledu, v Tolminu, Slovenj Gradcu, Dravogradu, Novi Gorici, Idriji, Solčavi, Bohinju, Celju, Hočah-Slivnici. 

Otvoritev razstave Constructive Alps 2017
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Torek, 13. marec ob 13. uri

Uvodni nagovor, Matevž Čelik, direktor Muzeja za arhitekturo in oblikovanje
Uvodni nagovor, ministrica Irena Majcen, Ministrstvo za okolje in prostor 
Predstavitev nagrade in razstave, arh. Maruša Zorec, članica natečajne komisije
Ogled razstave in zaključek

Dogodek bo vodila Blanka Bartol, Ministrstvo za okolje in prostor

_____
*Alpska konvencija je mednarodna pogodba o trajnostnem razvoju alpskega prostora, ki so jo podpisale Avstrija, Francija, Italija, Lihtenštajn,  Monako, Nemčija, Slovenija in Švica. Poleg ohranjanja dediščine in narave je velik poudarek dan podpori skupnostim in prebivalstvu na območju Alp, saj brez njih in njihovega preudarnega odnosa do dediščine in skrbi za ohranjenost ni ohranjanja narave in dediščine. Koordinator izvajanja Alpske konvencije v Sloveniji je Ministrstvo za okolje in prostor. 
www.alpconv.org
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodno_sodelovanje/alpska_konvencija/

Lokacija

MAO
Pot na Fužine 2

Otvoritev

Torek, 13.03 ob 13.00 

Informacije

Blanka Bartol
SI kontaktna točka za Alpsko konvencijo
Ministrstvo za okolje in prostor
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja

Dunajska 48, 1000 Ljubljana 
Tel.: +386-1-478-70-54 
blanka.bartol@gov.si

 

Organizacija

Ministrstvo za okolje in prostor