ARHITEKTURA
OBLIKOVANJE
FOTOGRAFIJA
BIO

Spletna trgovina MAO je še v izdelavi. Prosimo, da za naročilo izdelkov pišite na infobio@mao.si.

Hvala za razumevanje.

Plečnikovi študenti in drugi jugoslovanski arhitekti v Le Corbusierovem ateljeju

Avtor: dr. Bogo Zupančič
Izdajatelj: Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) in KUD Polis, 2017
Ljubljana, 2017, str. 232, slo ill.
ISBN 978-961-6669-47-4

Knjiga dodaja še neraziskan kamenček k spoznanjem o arhitektu Jožetu Plečniku in pečatu, ki ga je pustil na slovenskem arhitekturnem prizorišču. Občudovanje njegovega dela se je mešalo z občutkom neizpolnjenosti, saj je s svojo v poveličevanje preteklosti zazrto ideologijo tiste, ki so bili najbolj neodvisnega duha, prav spodbujal k uporu. Ta je bil v tridesetih letih 20. stoletja videti tako, da so se mladi izpod okrilja ene velike osebnosti zatekali pod okrilje druge, k Le Corbusieru, arhitektu, ki se ga je oprijel vzdevek »guru modernizma«.

Knjiga vsebuje tudi recenzije Marca Bedaridaja, ENSA Paris-La Villette, Pariz, in dr. Vladimir ja Kulića, Fakulteta za arhitekturo, Univerza Florida Atlantic.

 

Cena: 48,00 €

EDO MIHEVC - IZBRANA DELA

Avtor: Janez Kresal
Uredil: Aleš Šteger
Izdajatelj: Beletrina
Soizdajatelj: Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Ljubljana 2016, str.263, slo., ill.
ISBN 978-961-284-223-9

Monografija prinaša v besedi, fotografijah, skicah in načrtih poglobljen vpogled v opus arhitekta, urbanista, profesorja in oblikovalca Eda Mihevca.

Cena: 59,00 €

Podoba Slovenije

Avtor: Ivan Stopar
Uredila: Igor Sapač in Primož Premzl
Izdajatelja: Umetniški kabinet Primož Premzl in Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Maribor 2016, str. 256, slo., ill.
ISBN 978-961-6055-47-5

Knjiga priznanega umetnostnega zgodovinarja, kastelologa in konservatorja Ivana Stoparja, vsebuje 100 grafičnih del z upodobitvami slovenskih krajev iz sredine 19. stoletja.

Cena: 49,00 €

Soseske in ulice - Vladimir Braco Mušič in arhitektura velikega merila

Uredil: Luka Skansi
Izdajatelj: Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO)
Ljubljana 2016, 237 str., slo., ill.
ISBN 978-961-6669-40-5
 

Katalog je izšel ob razstavi Soseske in ulice. Vladimir Braco Mušič in arhitektura velikega merila, ki je med 17. majem in 20. novembrom 2016 na ogled v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje.

Skozi strokovne tekste avtorjev razstave; Luke Skansija, Boga Zupančiča in Martine Malešič, spoznamo življenje in delo arhitekta in urbanista Vladimirja Braca Mušiča. Pobliže se seznanimo tudi z razvojem urbanističnih zasnov slovenskih stanovanjskih naselij od prvih povojnih zazidav do gradnje zadnjih velikih sosesk. O soseskah Vladimirja Braca Mušiča so pisali še Matevž Čelik, Višnja Kukoč in Eva Sapač. Katalog je opremljen z bogatim vizualnim gradivom. 

Cena: 29,00 €

Home by Dekleva Gregorič Architects

Urednika: Aljoša Dekleva in Tina Gregorič
Izdajatelj: Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO)
Ljubljana 2016, 305 str., angl., ill
ISBN 978-961-6669-39-9

Knjiga Home by Dekleva Gregorič architects celovito in primerjalno ilustrira serijo različnih projektov individualnih domovanj, ki so nastali v biroju Dekleva Gregorič arhitekti v zadnjem desetletju. Izbrani projekti, predstavljeni v obširni in primerjalni obliki, so zasnovani v različnih klimatskih območjih in situacijah, vsak od njih pa pomeni poglobljeno raziskavo omejitev in pogojev lokalnega konteksta. Z obravnavo različnih idej doma oblikujejo optimalna generativna orodja z namenom izzivanja običajnega. Tako individualne hiše kot eksperimentalni objekti so zasnovani kot zavetja, ki delujejo kot vmesnik med naravo in človekom in s kultiviranjem malega merila potencialno prispevajo k  trajnosti.

Home by Dekleva Gregorič architects vključuje uvodno besedo komisarja Matevža Čelika in uvodni esej francoskega avtorja Dominique Boudeta z naslovom Materiality, Identity, Continuity.

Cena: 28,00 €

Europe City: Lessons from the European Prize for Urban Public Space

Izdajatelj: Centre de cultura contemporania de Barcelona, Lars Müller Publishers
Zürich 2015, pp. 208, eng., ill.
ISBN 978-3-03778-474-7

Zbornik predstavlja med leti 2004 in 2014 z evropsko nagrado za urbani javni prostor nagrajene ureditve, med njimi najdemo tudi Prenovo nabrežij reke Ljubljanice nagrajeno leta 2012, kot primere dobrih praks v odgovor na številne izzive, s katerimi se sooča javni prostor evropskih mestih.

Cena: 29,00 €

Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem

Avtorja: dr. Igor Sapač in dr. Franci Lazarini
Izdajatelj: Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO)
Ljubljana, 2015, 735 str., slo., ill.
ISBN 978-961-6669-29-08

Več kot 700 strani obsežen in bogato ilustriran katalog velikega formata, avtorja dr. Igorja Sapača in dr. Franca Lazarinija, prvič doslej zaokroženo predstavlja arhitekturo 19. stoletja na Slovenskem. Podrobno so predstavljene najpomembnejše arhitekturne in urbanistične stvaritve obravnavanega obdobja, najpomembnejša arhitekturna središča, najpomembnejše in najznačilnejše arhitekturne zvrsti, arhitekti in stavbeniki ter temeljna slogovna obdobja. Opise dopolnjuje bogato fotografsko gradivo ter načrti in upodobitve iz slovenskih arhivov in muzejev.

Prejemnica Plečnikove medalje za prispevek s področja strokovne publicistike!

RAZPRODANO

Cena: 62,00 €

ABIRO ARHITEKTURA

Uredila: Maja Vardjan
Ljubljana, 2014, 255 str., slo., ill.,
ISBN 978-961-6669-30-6

Knjiga, ki je izšla v založbi MAO, prinaša vpogled v delo ene najbolj udarnih arhitekturnih pisarn zadnjih let v Sloveniji. Med predstavljenimi deli je najbolj znan Nordijski center Planica, katerega gradnja se zaključuje letos. Med paradne projekte Abiroja v zadnjih 15 letih pa spadajo še hibridna stavba ob Šmartinski ulici v Ljubljani (2002), nova knjižnica v Grosuplju (2007), parkirna hiša Šarabon v Ljubljani (2008), stanovanjski kompleks v Kranju (2013) ter več drugih stanovanjskih in poslovnih zgradb. Avtor spremnega besedila je Matevž Čelik.

Cena: 20,00 €

Pod skupno streho: Moderne javne zgradbe iz zbirke MAO in drugih arhivov

Avtorji: Matevž Čelik, Maja Vardjan, Bogo Zupančič
Ljubljana 2013, 263 str., slo., ill.,
ISBN 978-961-6669-24-5

Katalog istoimenske razstave govori o pomenu institucionalizirane skrbi za skupno dobro. Predstavlja izbor modernih javnih zgradb, katerih gradivo hrani arhitekturna zbirka MAO in drugi arhivi. Fotografsko gradivo, risbe in načrti, ki jih dopolnjujejo besedila kustosov razstave Matevža Čelika, Maje Vardjan in Boga Zupančiča, so umeščeni v poglavja Narava in krajina, Mesto in simboli, Socialna država in Infrastruktura.

Cena: 25,00 €

Projekt arhitektura: kreativna praksa v času globalnega kapitalizma

Uredili: Jeff Bickert, Petra Čeferin in Cvetka Požar 
Ljubljana 2010, 134 p., slo., ill.,
ISBN 978-961-6669-12-2

Knjiga je kritična razprava o arhitekturi kot kreativni praksi v krizi, ki izprašuje ali je v času globalnega kapitalizma še mogoče vzdrževati kritično pozicijo do tržno orientiranega načina delovanja. Avtorji prispevkov so William Saunders, Pier Vittorio Aureli, Luis Fernandez-Galiano, Kenneth Frampton, Petra Čeferin in Rado Riha.

Cena: 10,00 €
1 2