Letna poročila
Katalog informacij javnega značaja
Letno poročilo 2011
Letno poročilo 2012
Letno poročilo 2013
Letno poročilo 2014
Letno poročilo 2015
Letno poročilo 2016
Letno poročilo 2017

Logotip Muzeja za arhitekturo in oblikovanje
slovenska verzija (jpg/eps) in angleška verzija (jpg/eps)

Center za kreativnost
Pravilnik o delu projektnega sveta Centra za kreativnost (CzK)

Pravica uporabe
Vse informacije in podobe, vsebovane na teh spletnih straneh, so v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Reprodukcije del, objavljene na pričujočih spletnih straneh, se na osnovi Zakona o varstvu kulturne dediščine, brez soglasja Muzeja za arhitekturo in oblikovanje oziroma lastnika del, ne smejo uporabljati.

Prevzemanje odgovornosti
Muzej za arhitekturo in oblikovanje bo pri oblikovanju spletnih strani skušal zagotavljati ažurnost in točnost podatkov. Muzej za arhitekturo in oblikovanje si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino svojih spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila. Za statistično analizo obiska uporabljamo Google Analytics.

Splošni pogoji poslovanja za prijavo na e-novice
V teh splošnih pogojih poslovanja za prijavo na e-novice, Muzej za arhitekturo in oblikovanje (v nadaljevanju MAO) uporabnikom zagotavlja informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z zahtevami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakona, ki ureja elektronske komunikacije ter v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Več>>

Aktualni razpisi
Trenutne aktualne objave na Portalu javnih naročil:

Oznaka obrazca Datum objave Številka naročila Naziv Vrsta naročila   Rok Povezava
NMV1 29,1.2019 JN000441/2019-W01 Storitev tiskanja Storitve 11.2.2019 >>>  
NMV1 12.11.2018 JN007793/2018-W01 Nakup letalskih kart Storitve 22.11.2018
do 09.00
>>>  
NMV1 02.08.2018 JN005359/2018-W01 Administrativna in organizacijska podpora pri izvedbi predizbornih postopkov Centra za kreativnost (CzK) Storitve 13.08.2018 do 9.00 >>>
NMV1 14.05.2018 JN003041/2018-W01 Vodenje projektne pisarne Centra za kreativnost (CzK) Storitve 22.05.2018 do 11.00 >>>
NMV1 14.05.2018 JN003042/2018-W01 Raziskovalno delo Centra za kreativnost (CzK)    Storitve 22.05.2018 do 09.00 >>>
NMV1 8.11.2017 JN8/2017 PR in komunikacija Centra za kreativnost (CzK) Storitve 14.11.2017 do 8.30 >>>
NMV1 20.10.2017 JN009026/2017-W01 Celostna grafična podoba Centra za kreativnost (CzK) Storitve 08.11.2017 do 8.20 >>>
NMV1 20.10.2017 JN009023/2017-W01 Raziskovalno delo Centra za kreativnost (CzK) Storitve 08.11.2017 do 8.30 >>>
NMV1 19.10.2017 JN008989/2017-W01 Delna ureditev MAO prostorov za namene izvajanja CzK Gradnje    27.10.2017 do 8.20 >>>
EU 14 - SL 17.10.2017 JN008628/2017-K03 Vodenje projektne pisarne Centra za kreativnost (CzK) Storitve   >>>
EU 14 - SL 11.10.2017 JN008628/2017-K02 Vodenje projektne pisarne Centra za kreativnost (CzK) Storitve   >>>
EU 14 - SL 10.10.2017 JN008628/2017-K01 Vodenje projektne pisarne Centra za kreativnost (CzK) Storitve   >>>
EU 14 - SL 10.10.2017 JN008576/2017-K01 PR in komunikacija Centra za kreativnost (CzK) Storitve   >>>
EU 14 - SL 09.10.2017 JN008450/2017-K02 Delna ureditev MAO prostorov za namene izvajanja projekta Center za kreativnost Gradnje      >>>
NMV1 04.10.2017 JN008628/2017-W01 Vodenje projektne pisarne Centra za kreativnost (CzK) Storitve 24.10.2017  
do 08:20
>>>
NMV1 03.10.2017 JN008576/2017-W01 PR in komunikacija Centra za kreativnost (CzK) Storitve 17.10.2017  
do 08:30
>>>
EU 14 - SL 02.10.2017 JN008450/2017-K01 Delna ureditev MAO prostorov za namene izvajanja projekta Center za kreativnost Gradnje   >>>
NMV1 02.10.2017 JN008564/2017-W01 Nakup računalniške opreme Blago 17.10.2017   do 08:20 >>>
NMV1 27.09.2017 JN008450/2017-W01 Delna ureditev MAO prostorov za namene izvajanja projekta Center za kreativnost Gradnje 09.10.2017   do 08:45 >>>


Sorodne vsebine