Thumb

Prosto delovno mesto: Kustos za razstave - m/ž

10.2.2020

Muzej za arhitekturo in oblikovanje objavlja prosto delovno mesto ORGANIZATOR STIKOV Z JAVNOSTMI IN PROMOCIJO - M/Ž. Vse zainteresirane vabimo, da oddajo prijavo.

Naziv delovnega mesta:
KUSTOS ZA RAZSTAVE - M/Ž
 
Rok za prijavo:
19. januar 2020
 
Kontaktna oseba:
Tanja Vergles, telefon: 01 54 84 270 oz po el. naslovu mao@mao.si.
 
Podroben opis delovnega mesta: 
Naloge in vrste del »kustosa za razstave« so povezane s pripravo in organizacijo razstave in programa bienala oblikovanja (bio). Gre za načrtovanje in vodenje projekta BIO, vodenje in nadzor finančnega načrta bio, organizacijo in vodenje projektne skupine, koordinacijo sodelavcev pri postavitvi razstave BIO in organizaciji otvoritvenega dogodka, nadzor nad postavljanjem in podiranjem razstave BIO, koordinacijo in nadzor eksponatov za razstavo. V svojih vrstah želimo sodelavca, ki ima izkušnje s podobnimi in primerljivimi opravili, ki se je pripravljen učiti in ki prinaša nove ideje in je sposoben organizirati ekipo sodelavcev tako, da so ideje realizirane. Pri izbiri bomo presojali to, kako kandidat meni, da lahko svoje dosedanje izkušnje uporabi za vodenje BIO pod okriljem in znotraj mao, zato nas posebej zanima, kako si predstavljate delo z organizacijo bienala oblikovanja v MAO. Ostala strokovna dela: priprava razstavne politike muzeja v sodelovanju s kustosi in vodstvom: načrt stalnih in občasnih razstav ipd., sodelovanje pri strateških načrtih in drugih skupnih dokumentih muzeja, sodelovanje pri pripravi vsebine in finančnega načrta za program mao, sodelovanje pri pripravi strateških načrtov in razvojnih programov MAO.
 
Zahtevana izobrazba:
170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 0310
Družbene vede in vedenjske znanosti, podrobneje neopredeljeno
 
Alternativna izobrazba:
170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 0220
Humanistika (razen jezikov), podrobneje neopredeljeno
 
Trajanje zaposlitve:
do 31. oktober 2021
 
Delovne izkušnje:
2 leti
 
Znanje jezikov:
AN - angleški jezik razumevanje-tekoče, govorjenje-tekoče, pisanje-tekoče, SL -slovenski jezik razumevanje-tekoče, govorjenje-tekoče, pisanje-tekoče
 
Računalniška znanja:
1 - urejevalniki besedil - 2 - zahtevno, 2 - delo s preglednicami - 2 - zahtevno, 4 - delo z bazami podatkov - 2 - zahtevno, 5 - programiranje - 1 - osnovno, 6 – poznavanje računalniških omrežij - 2 - zahtevno, 7 - poznavanje operacijskih sistemov - 2 -zahtevno, 3 - računalniško oblikovanje - 1 - osnovno
 
Drugi pogoji:
znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, v roku 1 leta po sklenitvi pogodbe opraviti strokovni izpit za kustosa, osnovno znanje uporabe računalniške tehnologije, znanje in uporaba muzejskih računalniških programov, znanje uporabe fotografske in multimedijske opreme, sposobnost za timsko delo, samostojno odločanje, organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost, komunikativnost, sposobnost pisnega in ustnega izražanja, sposobnost pridobivanja projektov, sposobnost zbiranja sredstev, osnove poznavanja zakonodaje in postopkov s področja dediščine, zaželen vozniški izpit B-kategorije
 
Prijave s prilogami sprejemamo do vključno 2. marca 2020 na elektronski naslov: mao@mao.si.