Thumb

MATIJA MURKO 1940 - 2018

Zaposlene v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje je dosegla vest, da je letošnjega maja  sklenil svojo življenjsko pot naš nekdanji muzejski kolega Matija Murko, prvi ravnatelj Arhitekturnega muzeja Ljubljana in prvi kustos za industrijsko oblikovanje v Sloveniji.

Študij umetnostne zgodovine je zaključil na Univerzi v Ljubljani, na Oddelku za umetnostno zgodovino pri prof. dr. Nacetu Šumiju. Še pred diplomo je začel svojo poklicno pot kot konservator na slovenski obali in iz gradiva, ki ga je preučeval izdelal diplomsko delo z naslovom Palača in patricijska hiša v Kopru od romanike do baroka, ki jo je leta 1972 objavil v Zborniku za umetnostno zgodovino. Po vrnitvi v Ljubljano se je nekaj časa ukvarjal z novinarstvom. V začetku sedemdesetih let se je zaposlil v podjetju Ambient, kjer je bil zadolžen za prireranje razstav s področja oblikovanja. V ta čas sodijo tudi napori za ponovno oživitev skoraj propadlega mednarodnega Bienala industrijskega oblikovanja, ki sta ga izpeljala skupaj z urednikom revije Sinteza dr. Stanetom Bernikom. Matija Murko je tedaj za kratek čas prevzel funkcijo sekretarja BIO. 

Prelomno leto v njegovi strokovni karieri je bilo leto 1972, ko je bil imenovan za ravnatelja novo ustanovljenega Arhitekturnega muzeja Ljubljana s sedežem v Plečnikovi hiši v Ljubljani. Muzeju se je v istem letu kot posebna enota pridružil tudi sekretariat BIO. Pomemben doprinos kolega Murka v prvih letih vodenja muzeja je njegovo strokovno delovanje na področju razstavne dejavnosti arhitekturne in oblikovalske stroke, oživitev mednarodnih povezav in utrditev BIO kot pomembnega dejavnika v mednarodnem okolju. Hkrati je s poglobljenim pisanjem o arhitekturi, industrijskem in grafičnem oblikovanju ter fotografiji pomaknil omenjene stroke v območje družbeno in nacionalno pomembnih kulturnih dejavnosti.

Proti koncu sedemdesetih let je delo v AML začasno prekinil s selitvijo v tujino, po vrnitvi pa je delo v muzeju nadaljeval kot kustos za industrijsko oblikovanje, prav do upokojitve. V  svoji poklicni karieri je zasnoval vrsto razstav o pomembnih slovenskih oblikovalcih, Marku Turku, Marijanu Gnamušu, Marjanu Žitniku in drugih. Bil je pomemben sodelavec revije za likovno kulturo Sinteza, v kateri je objavljal pronicljive kritiške prispevke o slovenski novejši arhitekturi, industrijskem oblikovanju in še zlasti o fotografiji. Imel je neverjetno izostren, nezmotljiv, nepodkupljiv kritiški pogled na oblikovalsko produkcijo. Pri vsem tem pa je ostal kar pretirano skromen, nikoli ni silil v ospredje, niti z deli, pri katerih se je izkazal za izjemnega ustvarjalca – v fotografiji in prav posebno v podvodni fotografiji.

S smrtjo spoštovanega kolega Matija Murka je odšel od nas človek, ki je med prvimi vodil muzejsko ustanovo posvečeno arhitekturi, oblikovanju in fotografiji v tem delu Evrope. Globoko se je zavedal njenega poslanstva ter hkrati potrebe po znanstvenem preučevanju, strokovnem predstavljanju in nujnemu kritiškemu vrednotenju dosežkov omenjenih strok. Tem temeljnim vodilom se zavezuje tudi njen legitimni naslednik, nacionalni Muzej za arhitekturo in oblikovanje.


Oskar Karel Dolenc, Čoln, Cerkniško jezero, 2004, digit. foto., brizg. tisk

Thumb

Znani so nagrajenci natečaja Vodni detektiv 2018!

ICRO - Inštitutu za celostni razvoj in okolje pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja, in v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo UL, Oddelkom za okoljsko gradbeništvo in Muzejem za arhitekturo in oblikovanje (MAO), je letos že 21. leto zaporedoma organizirali nacionalni likovno – literarni in raziskovalni natečaj VODNI DETEKTIV, katerega namen je doseči večje poznavanje vodne tematike med osnovnošolsko mladino.

Tema letošnjega natečaja je bila »MODRO-ZELENA MESTA«, katere namen je doseči večje poznavanje povezanosti vode z mestom z vidika globalnih klimatskih sprememb in s tem povezanimi poplavami, sušami in drugimi pojavi ter predvsem s tem, kako naša mesta in način življenja prilagoditi novim danostim življenja na Zemlji.

Natečaja se je udeležilo 30 šol iz vse Slovenije in nekaj več kot 1120 učencev, ki so pod vodstvom 49 mentoric in mentorjev izdelali veliko najrazličnejših projektov, med katerimi so prevladovali literarno likovni izdelki.

Komisija v sestavi dr. Mojca Šraj in dr. Nataša Atanasov (obe Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo, Oddelek za okoljsko gradbeništvo), Natalija Lapajne in Špela Šubic, obe kustosinji v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) ter mag. Marta Vahtar (ICRO Domžale) je podelila nagrade v skupno šestih kategorijah ter podelila sedem prvih nagrad, tri druge nagrade in sedem posebnih priznanj za dela, ki so izstopala s kakovostjo in izvirnostjo pristopa k reševanju zastavljene naloge.

Šole, ki so prejele nagrade in priznanja v posameznih kategorijah so OŠ Dutovlje, Oš Bistrica, Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo, POŠ Kojsko, Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici, POŠ Vrtojba, OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin, PŠ za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami, Osnovna šola Mengeš, Osnovna šola Milana Šuštaršiča Ljubljana, OŠ Sostro, Osnovna šola Šmihel, Podružnica Birčna vas, OŠ Šmartno v Tuhinju, OŠ Bežigrad, OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani, Osnovna šola Jožeta Moškriča, Ljubljana, OŠ A.T.Linharta, Radovljica.

Zaključna prireditev natečaja VODNI DETEKTIV 2018 bo oktobra 2018 ob odprtjem razstave ŽIVETI Z VODO v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, kjer bodo predstavljeni tudi vsi nagrajeni in pohvaljeni prispevki, kakor tudi izbor ostalih prispevkov.

Žirija je v obrazložitvi napisala: »Ob zaključku natečaja Vodni detektiv na temo »Modro-zelena mesta« lahko potrdimo, da so nas Vodni detektivi še enkrat presenetili s svojimi raznolikimi, domiselnimi, igrivimi likovno-literarnimi izdelki ali izčrpnimi raziskovalno zastavljenimi projekti. S svojim delom so pogosto pokazali tudi na aktualne probleme v svoji okolici ter šoli in javnosti dali pobudo za njihovo reševanje.«

Seznam vseh nagrajencev>>

Več na facebook strani in spletni strani Vodni detektiv.

Za medije>>

Thumb

Trieste Contemporanea 2018: odprti poziv!

Objavljen je odprti poziv za 13. izdajo mednarodnega oblikovalskega natečaja Trieste Contemporanea, katerega cilj je prestaviti nabor oblikovanja in oblikovalcev iz držav Srednje-vzhodne Evrope.

Letošnja izdaja temelji na dvoletnem projektu Harbour for Cultures (H/C), ki se ukvarja z že desetletja zapuščenim in propadajočim tržaškim pristaniščem Porto Vecchio. H/C deluje kot inkubator, kjer kustosi, umetniki in profile različnih disciplin reinterpretirajo običajne funkcije pristanišča, da ta postane prostor med prihodom, pripadnostjo in odhajanjem, prostor, kjer se, namesto izmenjave blaga, vrši izmenjava kultur.

H/C tako s Trieste Contemporanea vključuje tudi oblikovalce, da se s svojimi deli pridružijo raziskovanju te utopije - sodelujoči so vabljeni, da ustvarijo izviren in inovativen predmet za “pristanišče kultur“.

Na pozivu lahko sodelujejo oblikovalci rojeni v državah članicah Srednje evropske iniviative (CEI): Albanija, Avstrija, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Italija, Makedonija, Madžarska, Moldova, Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija, Slovenija in Ukrajina. Letos pa lahko sodelujejo tudi oblikovalci rojeni v Estoniji, Nemčiji, na Kosovu, Latviji, Litvi in Turčiji.

Med vsemi prispelimi prijavami bo posebna žirija podelila štiri denarne nagrade, višina glavne nagrade je 4000€.

Rok za prijavo je 15 julij, nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani Trieste Contemporanea najkasneje 31. julija, nagrade pa bodo podeljene na posebni slovestnosti v septembru.

Več>>

Thumb

MAO išče urednika digitalnih kanalov!

Od kandidatov se pričakuje afiniteta za področja, na katerih deluje MAO, dober smisel za pisanje, poznavanje delovanja in zakonitosti različnih digitalnih kanalov (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter idr.), odlično znanje slovenskega ter angleškega jezika, smisel za fotografijo in video, poznavanje osnov programov MS Word, MS Excel, Adobe Photoshop in Indesign, predvsem pa velika mera želje po učenju in samoiniciativnosti.

Zaželjene so predhodne izkušnje s podobno vrsto dela, izobrazba humanistične smeri in možnost fleksibilnega delovnega časa – pričakujemo, da bo izbrani kandidat delo opravljal tudi na sedežu muzeja.

Možnost plačila preko študentke napotnice, s.p.-ja ali avtorske pogodbe. Količina mesečnih ur po dogovoru.

Zainteresirani kandidati naj pošljejo svoj kratek CV z opisom preteklih izkušenj, vrsto in stopnjo izobrazbe ter povezave do primerov lastnih digitalnih objav do 24. junija na ana.kuntaric(at)mao.si s pripisom Urednik digitalnih kanalov.

Več informacij na ana.kuntaric(at)mao.si.

1 2 3 4 5  ...