Thumb

(Pra)stol. Mednarodni natečaj industrijskega oblikovanja 2018

Festival Lesa razpisuje 4. mednarodni natečaj za oblikovanje lesenega stola kot poklon Kočevskemu pragozdu. Sodelovanje na natečaju oblikovalcem in ustvarjalcem ponuja možnost, da s svojim pogledom na odnos »pragozd – človek« uresničijo svojo idejo.

Natečaj je odprt za kreativne, ustvarjalne posameznike, starejše od 18 let, zmagovalec pa bo poleg izdelave prototipa stola prejel še 40 ur uporabe prototipne delavnice, bivanje v Kočevju v času Festivala lesa 2018 med 11. in 14. oktobrom ter strokovno voden sprehod do roba kočevskega pragozda.

Rok za prijavo je 1. september 2018.

Več>>

Thumb

Trieste Contemporanea 2018: odprti poziv!

Objavljen je odprti poziv za 13. izdajo mednarodnega oblikovalskega natečaja Trieste Contemporanea, katerega cilj je prestaviti nabor oblikovanja in oblikovalcev iz držav Srednje-vzhodne Evrope.

Letošnja izdaja temelji na dvoletnem projektu Harbour for Cultures (H/C), ki se ukvarja z že desetletja zapuščenim in propadajočim tržaškim pristaniščem Porto Vecchio. H/C deluje kot inkubator, kjer kustosi, umetniki in profile različnih disciplin reinterpretirajo običajne funkcije pristanišča, da ta postane prostor med prihodom, pripadnostjo in odhajanjem, prostor, kjer se, namesto izmenjave blaga, vrši izmenjava kultur.

H/C tako s Trieste Contemporanea vključuje tudi oblikovalce, da se s svojimi deli pridružijo raziskovanju te utopije - sodelujoči so vabljeni, da ustvarijo izviren in inovativen predmet za “pristanišče kultur“.

Na pozivu lahko sodelujejo oblikovalci rojeni v državah članicah Srednje evropske iniviative (CEI): Albanija, Avstrija, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Italija, Makedonija, Madžarska, Moldova, Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija, Slovenija in Ukrajina. Letos pa lahko sodelujejo tudi oblikovalci rojeni v Estoniji, Nemčiji, na Kosovu, Latviji, Litvi in Turčiji.

Med vsemi prispelimi prijavami bo posebna žirija podelila štiri denarne nagrade, višina glavne nagrade je 4000€.

Rok za prijavo je 15 julij, nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani Trieste Contemporanea najkasneje 31. julija, nagrade pa bodo podeljene na posebni slovestnosti v septembru.

Več>>

Thumb

Brike ponovno na gradu Fužine

Praznik vina se bo odvijal 12. julija od 19.30!

Podprta z glasbo in zabavo je prireditev Brike v mestu ena najbolj simpatičnih tovrstnih v Sloveniji, letos pa se bo tradicionalno dobrodelna prireditev Društva ženske in vino na gradu Fužine odvijala že drugič.

Društvo ŽENSKE IN VINO je prostovoljno društvo, ki skrbi za organizacijo in izvedbo vinskih, enogastronomskih, kulturnih ter dobrodelnih prireditev. Namen društva je razvoj vinske kulturne dejavnosti in širjenje kulture pitja vina, širjenje kulturne dediščine na področju vina in jedi iz Brd ter drugih krajev po Sloveniji in širše. Hkrati so cilji društva tudi druženje žensk, organizirano uresničevanje vinsko kulturnih dejavnosti, izobraževanj in promocija slovenskega vina ter turizma v Brdih in Sloveniji.

To pa je tudi ozadje nastanka dobrodelnega dogodka Brike v mestu, ki z energično in edinstveno karizmo žensk ponuja sadeže briških kmetov oziroma vinarjev.

Brike v mestu sodelujejo s projektom Botrstvo!

Vinska karta>>

Več>>

 

Thumb

MATIJA MURKO 1940 - 2018

Zaposlene v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje je dosegla vest, da je letošnjega maja sklenil svojo življenjsko pot naš nekdanji muzejski kolega Matija Murko, prvi ravnatelj Arhitekturnega muzeja Ljubljana in prvi kustos za industrijsko oblikovanje v Sloveniji.

Študij umetnostne zgodovine je zaključil na Univerzi v Ljubljani, na Oddelku za umetnostno zgodovino pri prof. dr. Nacetu Šumiju. Še pred diplomo je začel svojo poklicno pot kot konservator na slovenski obali in iz gradiva, ki ga je preučeval izdelal diplomsko delo z naslovom Palača in patricijska hiša v Kopru od romanike do baroka, ki jo je leta 1972 objavil v Zborniku za umetnostno zgodovino. Po vrnitvi v Ljubljano se je nekaj časa ukvarjal z novinarstvom. V začetku sedemdesetih let se je zaposlil v podjetju Ambient, kjer je bil zadolžen za prirejanje razstav s področja oblikovanja. V ta čas sodijo tudi napori za ponovno oživitev skoraj propadlega mednarodnega Bienala industrijskega oblikovanja, ki sta ga izpeljala skupaj z urednikom revije Sinteza dr. Stanetom Bernikom. Matija Murko je tedaj za kratek čas prevzel funkcijo sekretarja BIO. 

Prelomno leto v njegovi strokovni karieri je bilo leto 1972, ko je bil imenovan za ravnatelja novo ustanovljenega Arhitekturnega muzeja Ljubljana s sedežem v Plečnikovi hiši v Ljubljani. Muzeju se je v istem letu kot posebna enota pridružil tudi sekretariat BIO. Pomemben doprinos kolega Murka v prvih letih vodenja muzeja je njegovo strokovno delovanje na področju razstavne dejavnosti arhitekturne in oblikovalske stroke, oživitev mednarodnih povezav in utrditev BIO kot pomembnega dejavnika v mednarodnem okolju. Hkrati je s poglobljenim pisanjem o arhitekturi, industrijskem in grafičnem oblikovanju ter fotografiji pomaknil omenjene stroke v območje družbeno in nacionalno pomembnih kulturnih dejavnosti.

Proti koncu sedemdesetih let je delo v AML začasno prekinil s selitvijo v tujino, po vrnitvi pa je delo v muzeju nadaljeval kot kustos za industrijsko oblikovanje, prav do upokojitve. V  svoji poklicni karieri je zasnoval vrsto razstav o pomembnih slovenskih oblikovalcih, Marku Turku, Marijanu Gnamušu, Marjanu Žitniku in drugih. Bil je pomemben sodelavec revije za likovno kulturo Sinteza, v kateri je objavljal pronicljive kritiške prispevke o slovenski novejši arhitekturi, industrijskem oblikovanju in še zlasti o fotografiji. Imel je neverjetno izostren, nezmotljiv, nepodkupljiv kritiški pogled na oblikovalsko produkcijo. Pri vsem tem pa je ostal kar pretirano skromen, nikoli ni silil v ospredje, niti z deli, pri katerih se je izkazal za izjemnega ustvarjalca – v fotografiji in prav posebno v podvodni fotografiji.

S smrtjo spoštovanega kolega Matija Murka je odšel od nas človek, ki je med prvimi vodil muzejsko ustanovo posvečeno arhitekturi, oblikovanju in fotografiji v tem delu Evrope. Globoko se je zavedal njenega poslanstva ter hkrati potrebe po znanstvenem preučevanju, strokovnem predstavljanju in nujnemu kritiškemu vrednotenju dosežkov omenjenih strok. Tem temeljnim vodilom se zavezuje tudi njen legitimni naslednik, nacionalni Muzej za arhitekturo in oblikovanje.


Oskar Karel Dolenc, Čoln, Cerkniško jezero, 2004, digit. foto., brizg. tisk

1 2 3 4 5  ...