Thumb

Politike, znanje in arhitektura: Poziv za oddajo projektov za predstavitev na Beneškem arhitekturnem bienalu 2020

 
Objavljamo poziv za oddajo projektov za predstavitev v Slovenskem paviljonu na  17. mednarodni razstavi arhitekture – La Biennale di Venezia 2020.
 
I. UVOD
 
Z odprtim pozivom Muzej za arhitekturo in oblikovanje vabi zainteresirane k oddaji predlogov za predstavitev v Slovenskem paviljonu na 17. mednarodni razstavi arhitekture – La Bienalle di Venezia 2020, v Benetkah.
 
Namen poziva je izbor projekta in projektne skupine, ki bo zasnovala, oblikovala in izvedla Slovenski paviljon na 17. Mednarodni razstavi arhitekture – La Biennale di Venezia 2020. K sodelovanju so vabljeni arhitekti, krajinski arhitekti, oblikovalci, umetniki, kustosi, drugi zainteresirani posamezniki različnih izobrazb in organizacije različnih profilov, ki so aktivni na področju arhitekture, krajinske arhitekture, prostorskega načrtovanja in sorodnih disciplin. 
 
Namen razstave v Slovenskem pavilionu na 17. mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah je sodelovati in prispevati k sodobni mednarodni razpravi o arhitekturi in aktualno arhitekturno razpravo v Sloveniji povezati z mednarodnim diskurzom. Predlog za razstavo v Slovenskem paviljonu se mora navezovati na aktualne razprave o arhitekturi in prostoru v Sloveniji in mora obenem predstaviti umestitev predlagane razstave v trenutnem mednarodnem kontekstu.
 
Mednarodna razstava arhitekture na bienalu v Benetkah je najprestižnejša svetovna predstavitev arhitekture. S sodelovanjem na bienalu je izbranim avtorjem in njihovemu delu zagotavljena mednarodna vidnost in strokovna izmenjava na najvišji ravni, ki odpira vrata novim priložnostim. Slovenska predstavitev na bienalu se mora vključevati v mednarodno razpravo o aktualnih problemih v arhitekturi in aktualnih svetovnih problemih, na katere se odziva arhitektura. 
 
Slovenski paviljon na 17. mednarodni razstavi arhitekture bo v Arsenalu. Paviljon bo odprt ves čas trajanja 17. mednarodne razstave arhitekture v Benetkah, od 23. maja do 29. novembra 2020.
 
MAO je na podlagi sklepa Ministrstva za kulturo Republike Slovenije imenovan kot delegirana ustanova za predstavitev Slovenije na Mednarodni razstavi arhitekture. MAO z odprtim pozivom vabi arhitekte, raziskovalce, kritike, kustose in druge aktivne na področju arhitekture k posredovanju predlogov za predstavitev Slovenije na 17. mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah v letu 2018.
 
 
II. TEMA RAZSTAVE V SLOVENSKEM PAVILJONU
 
Naslov in tema 17. mednarodne razstave arhitekture - La Biennale di Venezia 2020 še nista določena. Za namen poziva MAO podaja okvirna tematska izhodišča za slovenski paviljon pod naslovom »Politike, znanje in arhitektura«. Izhodišča so pripravljena na podlagi javno objavljenih besedil, izjav in intervjujev kustosa 17. mednarodne razstave arhitekture, Hashima Sarkisa.
 
Politike, znanje in arhitektura
 
Arhitektura in produkcija grajenega prostora odražata družbene vrednote, na katerih temelji politika, ki v danem trenutku gradi prostor. Temeljni in za arhitekturo ključni družbeni vrednoti sta znanje in mišljenje. Vpliv med arhitekturo, znanjem in politiko deluje tudi v obratni smeri. Arhitektura ima moč, da sooblikuje družbene vrednote, da proizvaja in omogoča novo znanje in mišljenje ter s tem sooblikuje politike. Dobra arhitektura gradi boljšo družbo, in ji mora omogočiti, da se razvije v radikalno drugačno družbo, strukturirano na način, da se bo sposobna spopasti z vprašanji 21. stoletja.
 
V začetku 21. stoletja se človeštvo spopada z velikimi političnimi izzivi, ki so neizogibni tudi za slovensko družbo. Nadaljevanje globalne nepravičnosti in neenakosti v povezavi z okoljskimi problemi, boleznimi, zatiranjem različnih družbenih skupin na podlagi spolnih, rasnih, etničnih in verskih predsodkov in neustavljiva rast svetovnega prebivalstva zahtevajo ustvarjalno razmišljanje o temeljih človekovega političnega združevanja. Soočanje z velikimi novimi izzivi bolj kot kdaj koli prej od človeštva zahteva novo znanje, globalno povezovanje in sodelovanje.  Razstava v slovenskem paviljonu na bienalu bo iskala odgovor na mnoga vprašanja povezana s politikami, znanjem in arhitekturo. 
 
Kako je arhitektura povezana z oblikovanjem našega odnosa do sveta in državljanskih idealov? 
 
Kako arhitektura govori o spremembah politik? 
 
Kako oblast, vlada in država razumejo in uporabljajo arhitekturo za namen izboljšanje kakovosti življenja, družbene blaginje in gospodarskega napredka? 
 
Kako arhitektura z materializacijo idej dokazuje ali bi lahko dokazala, da so javno dobro, gospodarski razvoj in razvoj zdrave družbe neločljivo povezani? 
 
Ali globalno povezovanje in sodelovanje ter pridobivanje novih znanj za soočenje najbolj perečimi problemi človeštva zahteva nove strukture in so zanj potrebni novi družbeni prostori? 
 
Kakšne so vizije novih družbenih prostorov?
 
Vprašanje ni, kaj lahko arhitektura naredi za družbo, ampak kaj arhitektura lahko naredi (v družbi)?
 
III. POSTOPEK IN POGOJI ZA SODELOVANJE PRI POZIVU
 
Delegirana institucija
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Pot na Fužine 2
1000 Ljubljana
email: mao@mao.si 
 
Komisija za izbor projekta
Predsednik, komisar: Matevž Čelik
Člani: izr. prof. ddr. Petra Čeferin, FA, Univerza v Ljubljani
Miloš Kosec, član uredništva revije Outsider 
doc. Bika Rebek, GSAPP, University of Columbia, New York
izr. prof. dr. Peter Šenk, FGPA, Univerza v Mariboru 
prof. dr. Aleš Vodopivec, FA, Univerza v Ljubljani
izr. prof. mag. Boštjan Vuga, Sadar + Vuga arhitekti
Konsultanti:  Komisija si pridržije pravico, da se po potrebi posvetuje s specializiranimi 
svetovalci. 
 
Postopek
Izmed pravočasno oddanih in popolnih predlogov bo komisar skupaj s komisijo izbral predlog za slovensko predstavitev na 17. mednarodni razstavi arhitekture – La Biennale di Venezia 2020.
 
Upravičenci
Z odzivom na poziv se udeleženci strinjajo s postopkom in pogoji poziva. K sodelovanju so vabljeni zainteresirani posamezniki in organizacije s slovenskim državljanstvom ali stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so aktivni na področju arhitekture, krajinske arhitekture, prostorskih politik, urbanizma, strateškega načrtovanja in raziskav na navedenih področjih. 
 
Odgovori na vprašanja
Vprašanja v zvezi s pozivom lahko pošljete na naslov mao@mao.si do vključno 30. avgusta. Prosimo, da kot predmet sporočila vpišete »Beneški bienale 2020«.
 
Roki in datumi
Objava poziva ponedeljek, 24. junij 2019
Vprašanja petek, 30. avgust 2019
Rok za oddajo projektov ponedeljek, 13. september 2019, do 00:00 (CET)
Odločitev o izboru predloga za predstavitev 23. september 2019
Razvoj in koprodukcija predstavitve z MAO september 2019 – april 2020
Predogled za novinarje in strokovno javnost 21. – 22. maj 2020
Otvoritev Slovenskega pavilijona 23. maj 2020
 
Naslov za oddajo predlogov
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana
S pripisom »Beneški bienale 2020«.
 
ali na elektronski naslov mao@mao.si
Predmet sporočila mora biti »Beneški bienale 2020«.
 
Proračun za izvedbo paviljona
Zaželeno je, da prijavitelji predlogu predložijo svojo finančno strategijo. Proračun za izvedbo predstavitve Slovenije na bienalu je določen na podlagi preteklih predstavitev in znaša 70.000 EUR (bruto z vsemi dajatvami). V proračun morajo biti zajeti honorarji avtorjev s potnimi stroški, stroški produkcije in postavitve razstave, transportni stroški konstrukcije ter stroški digitalnih in tiskanih publikacij, potrebnih za izvedbo projekta. Po potrebi se proračun lahko poveča s sponzorskimi sredstvi, z aktivnim sodelovanjem izbranih udeležencev pri pridobivanju sredstev. Poleg produkcijskih sredstev MAO zagotavlja najem prostora v Arsenalu, organizacijsko, logistično in komunikacijsko vodenje predstavitve ter vzdrževanje paviljona v toku trajanja bienala. MAO si pridržuje pravico do spremembe proračuna glede na višino sredstev, ki bodo zagotovljena z odločbo Ministrstva za kulturo za leto 2020.
 
Zahtevani dokumenti
delovni naslov predlagane razstave,
opis teme in koncepta razstave (maks. 3.500 znakov), A4,
ilustracija koncepta (skica, risba, kolaž itd.) ki prikazuje potenciale predloga razstave, do 3 x A4,
finančni načrt projekta s honorarji, produkcijskimi, potnimi in transportnimi stroški,
ime/imena kustosa/kustosov,
ime/imena avtorja/avtorjev,
kratki življenjepisi predlaganih kustosov, avtorjev in drugih sodelavcev (maks. 1.000 znakov),
predstavitev maks. 5 referenčnih del predlaganih kustosov in avtorjev, do 5 x A4.
Vsi predlogi naj bodo oddani na formatu A4.
 
Kriteriji za izbor
jasnot in sodobnost predlagane teme in koncepta,
vizualni potencial razstave,
kuratorski in prostorski potencial predlagane teme,
zmožnost projektne skupine za jasno in inovativno predstavitev sodobne arhitekturne teme,
odraz slovenske arhitekturne scene in trenutne realnosti arhitekture v Sloveniji,
čitljivost komunikacije in zmožnost nagovoriti široko mednarodno javnost,
skladnost predlaganega koncepta s proračunom 70.000 EUR bruto z vsemi dajatvami, vključno s honorarji, transportom, produkcijskimi stroški razstave, komunikacijo in publikacijo.
 
Obvestilo o izboru
Vsi predlagatelji bodo pisno obveščeni o izboru predloga.
 
Izvedba
Izbrana projektna skupina je dolžna izvesti projekt v sodelovanju s projektno skupino Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, ki bo vodila izvedbo. Podizvajalce potrjuje MAO.
 
Jezik
Uradni jezik poziva za sodelovanje za izbor projekta za Slovenski paviljon na 17. mednarodni razstavi arhitekture – La Biennale di Venezia 2020 je slovenski. Vsi tiskani in digitalni materiali (katalog, zloženke, spremna besedila na raztavi) morajo biti v slovenščini, angleščini in italijanščini.
__
Program MAO in slovensko predstavitev v Benetkah financira Ministrstvo za kulturo.
 
Thumb

InstaStory nagradna igra na Poletni noči

Objavite vaš najljubši izdelek na sobotnem Kreativnem sejmu v parku pred Fužinskim gradom in se potegujte za eno izmed treh darilnih nagrad!

Svoj InstaStory označite z @MAO_Slovenia, @CZK_centerzakreativnost in @blagovna znamka izbranega izdelka enega od razstavljalcev s sejma, ki naj bo glavna zvezda objave. 

V nagradni igri bodo sodelovali InstaStory-ji, objavljeni v času Poletne muzejske noči, torej 15. junija 2019 od 16.00 do 24:00. 
 
1. nagrada: izdelek blagovne znamke, ki ste jo označili v vrednosti do 50€
2. nagrada: 2 vstopnici za ogled razstave Prenavljamo!!! + 2 koktejla Poletne muzejske noči v MAO Kavarni Kaval   
3. nagrada: 2 vstopnici za ogled razstave Prenavljamo!!! + MAO torba
 
Nagrajenci, ki jih bomo izbrali z žrebom, bodo objavljeni do srede, 19. junija.
 
Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da organizator zbira in hrani zbrane osebne podatke za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec v nagradni igri oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko od organizatorja kadar koli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma trajno ali začasno prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1). Sodelujoči to stori na elektronski naslov info@mao.si ali pisno na naslov organizatorja. Najpozneje v roku 15 dni po prejemu sporočila bo organizator preprečil uporabo osebnih podatkov udeleženca, o čemer ga bo v nadaljnjih petih dneh z elektronskim sporočilom ali po pošti tudi obvestil. Organizator se zavezuje, da bo posredovane podatke upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1), prav tako pa podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakor koli drugače zlorabljal. Dokumentacijo v zvezi z nagrajencem bo organizator hranil skladno z ZVOP-1.
Thumb

Šest zmagovalnih projektov za BIO 26

 
26. bienale oblikovanja, ki ga kurirata avstrijski kustos in kulturni producent Thomas Geisler ter pomočnica kustosa Aline Lara Rezende, se bo spopadel z enim največjih izzivov sodobnega časa – informacijami. 
 
Letošnji bienale oblikovanja bo predstavil šest projektov, izbranih v okviru oblikovalskega maratona – tridnevnega intenzivnega dogodka, ki je temeljil na praktičnem delu in na katerem so radovedni in motivirani udeleženci, med katerimi so bili tako oblikovalci kot tudi neoblikovalci, sodelovali pri reševanju oblikovalskih izzivov. 
 
Oseminsedemdeset sodelujočih, ki so bili izbrani na odprtem pozivu za sodelovanje na BIO 26, se je maja v Ljubljani udeležilo drugega izbirnega kroga oziroma oblikovalskega maratona #1. Delo je potekalo v osemnajstih skupinah, udeleženci pa so imeli priložnost sodelovati z uglednimi oblikovalci in mentorji iz šestih različnih institucij za produkcijo in prenos znanja, in sicer iz knjižnice, muzeja, univerze, doma za starejše občane, botaničnega vrta in časopisne hiše. Skupaj so ustvarjali kreativne rešitve za izzive, ki jih je prednje postavil oblikovalski maraton. 
 
Med vsemi deli je mednarodna žirija, sestavljena iz uglednih strokovnjakov, izbrala naslednjih šest projektov (po enega za vsako institucijo), ki bodo napredovali v naslednjo fazo oblikovalskega procesa: 
 
1. Knjižnica
Izziv: Kako lahko izmenjava znanja med NUK-om in zunanjimi deležniki odpre dostop do zbirke in ji doda novo vrednost? 
Sodelujoči: Thomas Hügin, Maja Kolar, Yuxi Liu, Alicia Lu Lin, Motong Yang, vodja skupine Špela Pavli Perko
Mentor oblikovanja: Commonplace Studio
Mentorji znanja: Žiga Cerkvenik, Irena Eiselt, Janko Klasinc
 
2. Muzej
Izziv: Kako se lahko obiskovalci poistovetijo z osnovno fizikalnostjo plesa v Začasnem slovenskem plesnem arhivu v MSUM?
Sodelujoči: Cyrus Clarke, Juliana Lewis, Monika Seyfried, vodja skupine Matevž Straus
Mentor oblikovanja: Paolo Patelli
Mentorica znanja: Ida Hiršenfelder
 
3. Univerza
Izziv: Ali lahko z novim programom za produkcijo znanja spodbudimo izmenjavo med fakultetami in pripadniki civilne družbe, na novo opredelimo hierarhična razmerja ter pripomoremo k vrednotenju vsakdanjika študentov oziroma profesorjev? 
Sodelujoči: Gențiana Dumitrașcu, Adrian Judt, Simon Platzgummer, Andreja Pogačar, vodja skupine Janja Štorgelj
Mentorica oblikovanja: Apolonija Šušteršič
Mentor znanja: Tomaž Deželan
 
4. Dom za starejše občane
Izziv: Kako ponovno misliti upokojitev?
Sodelujoči: Guendalina Ballerini, Rebecca Carrai, Emilia Izquierdo, Natalia Skoczylas, vodja skupine Barbara Peterca
Mentorica oblikovanja: Kathrina Dankl
Mentorji znanja: Monika Šparl, Matija Puškarič, Monika Vrhovnik Hribar
 
5. Botanični vrt
Izziv: Kako ustvariti živo banko semen?
Sodelujoči: Eliza Chojnacka, Kamila Kantek, Gabriela Szalanska, vodja skupine Aleš Kobe
Mentor oblikovanja: Futurefarmers
Mentorja znanja: Jože Bavcon, Blanka Ravnjak
 
6. Časopisna hiša – skupina 3
Izziv: Kako spremeniti časopisni arhiv v deležnika v medijski krajini, ki bo pripomogel k reevalvaciji časopisnih institucij? 
Sodelujoči: Maxime Benvenuto, Petra Matić, Aneta Pawlik, José Pérez, Zuzanna Zgierska, vodja skupine Jurka Mihelin
Mentor oblikovanja: Bureau d'études
Mentor znanja: Ali Žerdin
 
Navedene zmagovalne ekipe bodo sodelovale na drugem oblikovalskem maratonu – od prototipa do izdelka – ki bo potekal med 12. in 14. julijem v Ljubljani. Njihovi projekti bodo prejeli finančna sredstva za nadaljnji razvoj v validirane prototipe, instalacije, storitve ali sisteme, ki bodo predstavljeni v okviru bienala oblikovanja. 
 
Rezultati raziskovalnega dela zmagovalnih izzivov bodo predstavljeni v okviru 26. bienala oblikovanja BIO 26 – Skupno znanje. 
Thumb

Iščemo nove sodelavce za določen čas

Muzej za arhitekturo in oblikovanje objavlja pet prostih delovnih mest: TEHNIČNI KOORDINATOR - M/Ž (3), ORGANIZATOR ANIMATOR - M/Ž (1) in ARHIVSKI TEHNIK - M/Ž (1).

Vse zainteresirane vabimo, da oddajo prijavo. Zaposlitev je za določen čas, natančneje za dobo enega leta; osnovni pogoj za prijavo je status brezposelne osebe.

Ponujamo delo v dinamičnem okolju, kjer si lahko pridobite dragocene izkušnje s področja organizacije razstav in dogodkov, koordinacije in vodenja projektov, dela v muzejski dokumentaciji in na področju odnosov z javnostmi in promocije.
 
Kontaktna oseba:
Tanja Vergles, telefon: 01 54 84 270 oz po el. naslovu mao@mao.si.
 
Prijave s prilogami sprejemamo do 12. junija 2019 na elektronski naslov: mao@mao.si.
 
Tri (3) prosta delovna mesta:
TEHNIČNI KOORDINATOR - M/Ž
Podroben opis delovnega mesta: TEHNIČNA POMOČ PRI PRIPRAVA VSEH TISKOVIN ZA BIO, TEHNIČNA POMOČ PRI UREJANJE KATALOGA BIO, KOORDINACIJA SODELOVANJA S PISCI BESEDIL, PREVAJALCI, LEKTORJI,KOORDINACIJA KOREKTUR KATALOGA, PRIPRAVE KATALOGA ZA ODDAJO GRAFIČNEM, OBLIKOVALCU IN PRIPRAVE ZA TISK, UREJANJE SPLETNE STRANI, SODELOVANJE PRI PRIPRAVAH NA BIO, KOORDINACIJA PRI NAČRTOVANJU IN VODENJU PROJEKTOV DOGODKOV IN PRIREDITEV, CZK IN MAO PROJEKTOV, ASISTIRANJE PRI PRIPRAVI BESEDIL, ILUSTRACIJ IN FOTOGRAFIJ ZA RAZSTAVE IN DRUGE, DOGODKE, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POTUJOCˇIH RAZSTAV,SODELOVANJE PRI TEHNIČNI POSTAVITVI RAZSTAV, SODELOVANJE PRI IZBORU OBLIKOVALCA IN SODELOVANJE Z OBLIKOVALCEM PRI NAČRTOVANJU RAZSTAV IN SKOZI VES ČAS POSTAVITVESODELOVANJE PRI PROMOCIJI RAZSTAVE IN DRUGIH DOGODKOV CZK, POMOČ PRI UPRAVLJANJU VSEBIN NA DRUŽBENIH OMREŽJIH (FB, INSTAGRAM, TWITTER) IN SPLETNI STRANI MAO, BIO, FUTURE ARCHITECTURE, POMOČ PRI UREJANJU MUZEJSKIH SPLETNIH STRANI (WWW.MAO.SI, WWW.BIO.SI),OBLIKOVANJE PRIMERNIH STROKOVNIH MUZEJSKIH PROMOCIJSKIH PROGRAMOV (V SODELOVANJU S KUSTOSI IN VODJO TRŽENJA), KOORDINACIJA PRIPRAVE TISKOVNIH KONFERENC, POMOČ PRI PRIPRAVI POROČIL IN MEDIJSKIH PRISPEVKOV, POMOČ PRI PROPAGIRANJU MUZEJSKE DEJAVNOSTI V MEDIJIH, PRIPRAVA FOTOGRAFIJ ZA OBJAVO V MEDIJIH.
 
Zahtevana izobrazba:
150 srednja strokovna, srednja splošna, 310 Družbene vede (podrobneje neopredeljeno)
 
Alternativna izobrazba: 
150 srednja strokovna, srednja splošna, 220 Humanistika (podrobneje neopredeljeno)
 
Trajanje zaposlitve:
določen čas 31.5.2020
 
Delovne izkušnje:
3 mesecev
 
Poskusno delo: 
ne
 
Znanje jezikov:
AN - angleški jezik razumevanje-osnovno, govorjenje-osnovno, pisanje-osnovno
 
Računalniška znanja:
1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno, 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno, 4 - delo z bazami podatkov - 1 - osnovno, 6 - poznavanje računalniških omrežij - 1 - osnovno, 7 - poznavanje operacijskih sistemov - 1 - osnovno
 
Drugi pogoji:
Znanje uporabe osebnega računalnika, znanje uporabe fotografske in multimedijske opreme, znanje enega svetovnega jezika na osnovni ravni, sposobnost za timsko delo, samostojno odločanje, organiziranost,natančnost, sposobnost pisnega in ustnega izražanja
 
Eno (1) prosto delovno mesto:
ARHIVSKI TEHNIK - M/Ž
Podroben opis delovnega mesta: TEHNIČNA POMOČ PRI VZDRŽEVANJU DOKUMENTACIJSKEGA SISTEMA V SODELOVANJU S KUSTOSI, TEHNIČNA POMOČ PRI VODENJU, USKLAJEVANJE S STROKOVNIMI DELAVCI, NADZOR IN ORGANIZIRANJE DOKUMENTACIJSKIH POSTOPKOV IN PROCESOV, UREJANJE IN UPRAVLJANJE S FOTOGRAFSKIM MATERIALOM V SODELOVANJU Z ZAPOSLENIMI V KNJIŽNICI/MEDIJSKEM CENTRURAZVRŠČANJE, POPISOVANJE IN KVALIFIKACIJA PRIDOBLJENEGA GRADIVA, SKENIRANJE IN FOTOGRAFIRANJE TER UVAJANJE V DIGITALNO OBDELAVO GRADIVA, DIGITALIZACIJA MUZEJSKIH ZBIRK (VHOD GRADIVA, AKCESIJA, INVENTARIZACIJA) V PROGRAMU KRONOS, ZBIRANJE, UREJANJE IN DOPOLNJEVANJE PODATKOV O PREDMETIH V ZBIRKI, PRIPRAVA MUZEALIJ ZA OBJAVO NA SPLETNI STRANI WWW.MAO.SI – SPLETNA GALERIJA MAO.
 
Zahtevana izobrazba:
150 srednja strokovna, srednja splošna, 310 Družbene vede (podrobneje neopredeljeno)
 
Alternativna izobrazba: 
150 srednja strokovna, srednja splošna, 220 Humanistika (podrobneje neopredeljeno)
 
Trajanje zaposlitve:
določen čas 31.5.2020
 
Delovne izkušnje:
3 mesecev
 
Poskusno delo: 
ne
 
Znanje jezikov:
AN - angleški jezik razumevanje-osnovno, govorjenje-osnovno, pisanje-osnovno
 
Računalniška znanja:
1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno, 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno, 4 - delo z bazami podatkov - 1 - osnovno, 6 - poznavanje računalniških omrežij - 1 - osnovno, 7 - poznavanje operacijskih sistemov - 1 - osnovno
 
Drugi pogoji:
Znanje uporabe osebnega računalnika, znanje uporabe fotografske in multimedijske opreme, znanje enega svetovnega jezika na osnovni ravni, sposobnost za timsko delo, samostojno odločanje, organiziranost,natančnost, sposobnost pisnega in ustnega izražanja
 
Eno (1) prosto delovno mesto:
ORGANIZATOR ANIMATOR - M/Ž
Podroben opis delovnega mesta: ORGANIZACIJA PRIPRAVE RAZPISA ZA SPREMLJEVALNI PROGRAM BIO, ORGANIZACIJA VODENJA IZVEDBE SPREMLJEVALNEGA PROGRAMA BIO, ORGANIZACIJA OB BIENALNIH DOGODKOV V PRODUKCIJI MAO (JAVNA VODSTVA, DELAVNICE, PREDAVANJA, OKROGLE MIZE, SIMPOZIJ),IZVAJANJE VODENIH OGLEDOV PO RAZSTAVAH IN NA TERENU, SODELOVANJE PRI PRIPRAVAH NA BIO.
 
Zahtevana izobrazba:
150 srednja strokovna, srednja splošna, 310 Družbene vede (podrobneje neopredeljeno)
 
Alternativna izobrazba: 
150 srednja strokovna, srednja splošna, 220 Humanistika (podrobneje neopredeljeno)
 
Trajanje zaposlitve:
določen čas 31.5.2020
 
Delovne izkušnje:
3 mesecev
 
Poskusno delo: 
ne
 
Znanje jezikov:
AN - angleški jezik razumevanje-osnovno, govorjenje-osnovno, pisanje-osnovno
 
Računalniška znanja:
1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno, 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno, 4 - delo z bazami podatkov - 1 - osnovno, 6 - poznavanje računalniških omrežij - 1 - osnovno, 7 - poznavanje operacijskih sistemov - 1 - osnovno
 
Drugi pogoji:
Znanje uporabe osebnega računalnika, znanje uporabe fotografske in multimedijske opreme, znanje enega svetovnega jezika na osnovni ravni, sposobnost za timsko delo, samostojno odločanje, organiziranost,natančnost, sposobnost pisnega in ustnega izražanja
1 2 3 4 5  ...