Thumb

Zaprtost razstave Predmet in zbirka (1.–8. junij)

 

Obveščamo vas, da bo zaradi dokumentiranja zbirke, razstava Predmet in zbirka med 1. in 8. junijem zaprta. Muzej je sicer odprt po običajnem delovnem času, ogledate pa si lahko razstavo MADE IN: Pripovedi obrti in oblikovanja. 

Thumb

Natečaj za esej: Moja ulica v mestu prihodnosti

 
TEMA NATEČAJA
 
V skladu s tematiko mednarodne konference City Street4 (CS4) razpisujemo natečaj za najboljši esej z naslovom Moja ulica v mestu prihodnosti/My street in the city of the future in vabimo mlade, da  predstavite svojo ulico/ulice v bližnji ali daljni prihodnosti. Mislite, da bodo naše ulice čiste, zelene, polne kolesarjev, pešcev in ljudi, ki svoj prosti  čas preživljajo zunaj in se tako družijo? Bodo morda ulice postale le odprti prostori, ki  jih bodo čistili roboti, ljudje pa jih bodo uporabljali le za vožnjo z najrazličnejšimi novimi samovozečimi ali celo letečimi vozili? Mislite, da lahko v prihodnosti nadzor z droni in kamerami vpliva na navade ljudi na ulicah? Na kakšne načine lahko mladi prispevate k izboljšanju ulic v prihodnosti?  
 
PRIJAVA, ROKI IN POGOJI 
 
Oblika in jezik 
Angleški in slovenski jezik sta uradna jezika pri natečaju za najboljši esej, ki bo spremljevalni program na konferenci City Street4. Če bo besedilo napisano in oddano v  katerem koli drugem jeziku, mora biti originalu priložen tudi angleški prevod. Za pravilnost prevoda je odgovoren avtor. Žirija bo ocenjevala le eseje napisane v angleškem in slovenskem jeziku.
 
Esej naj bo dolg vsaj 750 besed in ne več kot 1500 besed. Esej je lahko dopolnjen z risbami ali skicami.
 
Oddani prispevki morajo imeti jasno povezavo z glavno temo natečaja.
 
Starostne kategorije
Natečaj Moja ulica v mestu prihodnosti je namenjen učencem in dijakom, starim od 10 do 18 let.
 
Udeleženci bodo sodelovali v eni od dveh ločenih kategorij:
 
• starostna kategorija od 10 do 14 let,
• starostna kategorija od 15 to 18 let.
 
Nagrade
Najboljši trije prispevki iz obeh starostnih kategorij (10–14 let; 15–18 let) bodo 
objavljeni na spletni strani CS4 in razstavljeni med konferenco City Street4 v Ljubljani, ki 
bo potekala med 22.–27. septembrom 2020.
 
Avtorji najboljših treh esejev iz vsake kategorije bodo osvojili nagrade, prva nagrada za 
vsako kategorijo je tablični računalnik.  
 
Žirija
Eseji, oddani na natečaj Moja ulica v mestu prihodnosti, bodo ocenjeni glede na povezanost s tematiko natečaja, njihovo ustvarjalnost in izvirnost.
 
Odločitve žirije bodo dokončne in nepreklicne. Organizatorji si pridržujejo pravico, da kadar koli zamenjajo ali dodajo člana žirije.
 
Člani žirije:
• Nina Goršič, arhitektka, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija,
• Natalija Lapajne, kustosinja, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana, Slovenija,
• mag. Polona Filipič, arhitektka, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 
Slovenija.
 
 
Kako se prijaviti?
Udeležba na natečaju za esej Moja ulica v mestu prihodnosti je brezplačna, prijave pa se 
zbirajo prek spletne strani City Street4. Dovoljena je samo ena prijava na osebo. Vsi 
prispevki morajo biti oddani v digitalni obliki. 
 
Sistem oddaje bo odprt do 10. junija 2020 do 23. ure (srednjeevropski čas).
 
Način oddaje eseja
Esej je treba oddati kot .doc in/ali .pdf datoteko preko spletnega portala konference. 
Oddati ga je treba skupaj z drugimi podatki, ki so zahtevani v prijavnem obrazcu. 
 
 
Če imate kakršne koli tehnične težave pri oddaji, se obrnite na webmaster@uirs.si.
 
Pomembni datumi
Prijava na natečaj                    28. januar 2020–10. junij 2020
 
Oddaja esejev                    28. januar 2020–10. junij 2020, do 23 ure 
 
Objava najboljših petih esejev
za vsako od obeh kategorij na
spletni strani CS4                       julij 2020
 
Končni izbor in razglasitev
najboljšihtreh esejev za
vsako od obeh kategorij             med konferenco CS4 v septembru 2020 v Ljubljani
 
 
Razstava najboljših petih esejev za 
vsako od obeh kategorij
 
 
 
Izvirnost in avtorske pravice
• Avtor/-ica eseja zagotavlja, da je edini lastnik/-ica besedila, ki ga odda.
• Avtor/-ica eseja zagotavlja, da ima pravico, da svoje besedilo predloži na natečaj 
  Moja ulica v mestu prihodnosti.
• Avtor/-ica eseja zagotavlja, da besedilo ne krši avtorskih pravic, blagovnih znamk, 
  pogodbenih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine katere koli tretje osebe ali 
  subjekta ali krši pravice osebe do zasebnosti ali javnosti.
• Organizatorji natečaja eseja Moja ulica v mestu prihodnosti in konference City 
  Street4/Mestna ulica4 ne prevzemajo odgovornosti v primeru zakonskega preganjanja v zvezi s katerim koli delom pisanja, ki prikazuje osebe, ki niso soglašale, da v njem nastopajo, ali če vsebujejo dele, za katere se lastnik ni strinjal, da so prikazani pri tem ali v zvezi s temi elementi.
• Organizatorji natečaja eseja Moja ulica v mestu prihodnosti in konference City Street4/Mestna ulica4 se zavezujejo, da nobenega eseja ne bodo prodali, ne da bi se za dogovor predhodno obrnili na avtorja/-ico.
• Avtor/-ica se strinja, da se njegov/njen esej lahko uporabi za potrebe natečaja Moja ulica v mestu prihodnosti in na spletni strani oziroma drugemu mediju, povezanim konferenco City Street4/Mestna ulica4.
• Avtor/-ica se strinja, da se njegov/njen esej lahko uporabi za sporočila za medije v zvezi  z konferenco City Street4/Mestna ulica4.
• Organizatorji natečaja Moja ulica v mestu prihodnosti in konference City Street4/Mestna ulica4 si pridružujejo pravico, da izberejo esej in ga predstavijo v okviru razstav, ki se bodo odvijale leta 2020. Poleg tega si pridružujejo pravico za način  predstavitve in izbor kraja razstav.
 
Zahteve in končne določbe
• Sodelovanje v natečaju Moja ulica v mestu prihodnosti pomeni, da se kandidat v celoti strinja s pogoji in usmeritvami, določenimi v tem dokumentu.
• Natečaj Moja ulica v mestu prihodnosti ne more odgovarjati za spremembe v datumih razstav in/ali mesta izvajanja, za spremembe natečaja in/ali za odpoved razstave zaradi večjih ovir ali zaradi razlogov, na katere nima vpliva.
• Natečaj Moja ulica v mestu prihodnosti ne odgovarja za nepravilne, netočne ali nepopolne informacije, ki so jih povzročili uporabniki spletne strani oziroma oprema ali programi uporabljeni za natečaj.
• Prijava na natečaj ima pravno vrednost podpisa, s čimer lastnik eseja potrjuje pogoje in pravila in se zavezuje, da jih bo upošteval.
 
 
Pripravili: Nina Goršič (UIRS), Natalija Lapajne (MAO), Matej Nikšič (UIRS), Polona Filipič (FA) 
 

Thumb

Iščemo vodjo produkcije bienala oblikovanja

Muzej za arhitekturo in oblikovanje objavlja prosto delovno mesto KUSTOS ZA RAZSTAVE - M/Ž. Vse zainteresirane vabimo, da oddajo prijavo.

Naziv delovnega mesta:
KUSTOS ZA RAZSTAVE - M/Ž
 
Rok za prijavo:
11. marec 2020
 
Kontaktna oseba:
Tanja Vergles, telefon: 01 54 84 270 oz po el. naslovu mao@mao.si.
 
Podroben opis delovnega mesta: 
Naloge in vrste del so povezane s pripravo in organizacijo razstave in programa bienala oblikovanja (BIO). Gre za načrtovanje in vodenje projekta BIO, vodenje in nadzor finančnega načrta BIO, organizacijo in vodenje projektne skupine, koordinacijo sodelavcev pri postavitvi razstave BIO in organizaciji otvoritvenega dogodka, nadzor nad postavljanjem in podiranjem razstave BIO, koordinacijo in nadzor eksponatov za razstavo.
 
V svojih vrstah želimo sodelavca, ki ima izkušnje s podobnimi in primerljivimi opravili, ki se je pripravljen učiti in ki prinaša nove ideje in je sposoben organizirati ekipo sodelavcev tako, da so ideje realizirane. Pri izbiri bomo presojali to, kako kandidat meni, da lahko svoje dosedanje izkušnje uporabi za vodenje BIO pod okriljem in znotraj MAO, zato nas posebej zanima, kako si predstavljate delo z organizacijo bienala oblikovanja v MAO.
 
Ostala strokovna dela: priprava razstavne politike muzeja v sodelovanju s kustosi in vodstvom: načrt stalnih in občasnih razstav ipd., sodelovanje pri strateških načrtih in drugih skupnih dokumentih muzeja, sodelovanje pri pripravi vsebine in finančnega načrta za program MAO, sodelovanje pri pripravi strateških načrtov in razvojnih programov MAO.
 
Zahtevana izobrazba:
170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 0310
Družbene vede, humanistika, drugo
 
Alternativna izobrazba:
170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 0220
Humanistika, družboslovne vede, drugo
 
Trajanje zaposlitve:
do 31. oktober 2021, z možnostjo podaljšanja.
 
Delovne izkušnje:
2 leti
 
Znanje jezikov:
AN - angleški jezik razumevanje-tekoče, govorjenje-tekoče, pisanje-tekoče, SL -slovenski jezik razumevanje-tekoče, govorjenje-tekoče, pisanje-tekoče
 
Računalniška znanja:
1 - urejevalniki besedil - 2 - zahtevno, 2 - delo s preglednicami - 2 - zahtevno, 4 - delo z bazami podatkov - 2 - zahtevno, 5 - programiranje - 1 - osnovno, 6 – poznavanje računalniških omrežij - 2 - zahtevno, 7 - poznavanje operacijskih sistemov - 2 -zahtevno, 3 - računalniško oblikovanje - 1 - osnovno
 
Drugi pogoji:
znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, osnovno znanje uporabe računalniške tehnologije, sposobnost za timsko delo, samostojno odločanje, organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost, komunikativnost, sposobnost pisnega in ustnega izražanja, sposobnost pridobivanja projektov, sposobnost zbiranja sredstev, osnove poznavanja zakonodaje in postopkov s področja dediščine, zaželen vozniški izpit B-kategorije
 
Prijave s prilogami sprejemamo do vključno 11. marca 2020 na elektronski naslov: mao@mao.si.
 
 
Thumb

Nominacija "Plečnikove Ljubljane" za Unescov seznam svetovne dediščine v koordinaciji MAO

Priprava nominacijskega dosjeja izbranih Plečnikovih stavbnih in urbanističnih del v Ljubljani za vpis na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine je v sklepni fazi.
 
Nominacija obsega šest sestavnih delov, vodno os mesta (nabrežja Ljubljanice z mostovi, od Trnovskega pristana do Zapornice), kopensko os (Vegova ulica z Narodno in univerzitetno knjižnico, Kongresni trg s parkom Zvezda), ureditev arheološkega parka (Rimski zid), kompleks mesta mrtvih (Plečnikove Žale – vrt vseh svetih) ter cerkvi v ruralnem (c. sv. Mihaela) in delavskem predmestju (c. sv. Frančiška Asiškega). Središče nominacije je predstavitev in utemeljitev t.im. izjemne univerzalne vrednosti Plečnikovih del. 
 
Nominacija, ki je nastala s pomočjo delovne skupine, ki jo je imenovalo Ministrstvo za kulturo in v koordinaciji Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, vključuje spomeniško območje, ki je nastalo v strnjenem obdobju med obema svetovnimi vojnama kot rezultat dela arhitekta Jožeta Plečnika. Arhitekt je pri svojih zasnovah izhajal iz že grajenega mesta ter ga, upoštevajoč njegove kvalitete, topografske danosti prostora in arhitekturne dosežke preteklih dob, povezal in nadgradil v prepoznavno celoto, ki jo danes imenujemo tudi "Plečnikova Ljubljana".
 
Šest sestavnih delov serije obsega vodno os mesta (nabrežja Ljubljanice z mostovi, od Trnovskega pristana do Zapornice), kopensko os (Vegova ulica z Narodno in univerzitetno knjižnico, Kongresni trg s parkom Zvezda), ureditev arheološkega parka (Rimski zid), kompleks mesta mrtvih (Plečnikove Žale – vrt vseh svetih) ter cerkvi v ruralnem (sv. Mihaela) in delavskem predmestju (sv. Frančiška Asiškega). Vse zaznamuje prepoznaven arhitekturni jezik, odkrivanje konteksta mesta, raznolikost pomenov in funkcij, ekonomičnost posegov ter predvsem ustvarjanje po meri človeka. Gre za samostojno nominacijo Slovenije. Slovenija in Češka sta se tako soglasno odločili po strokovnih konsultacijah z Mednarodnim združenjem za spomenike in spomeniška območja (ICOMOS) glede priprav najustreznejše, strokovno utemeljene nominacije, ki bi imela tudi največ možnosti za uspeh.
 
Nominacijski dosje temelji na smernicah za implementacijo UNESCO Konvencije o svetovni dediščini iz 1972, ki natančno določajo obliko dosjeja in predpisane dokumentacije, vnaprej določene kriterije za vpis, postopke in časovnico. Rok za oddajo dosjeja je 31. 1. 2020, s čimer je nominacija uradno sprejeta in vključena v evalvacijski ciklus 2020-2021. Vlada RS je nominacijski dosje potrdila na današnji seji vlade, pooblastila ministra za kulturo mag. Zorana Pozniča za podpis v imenu RS in naložila Ministrstvu za zunanje zadeve njegovo oddajo Centru za svetovno dediščino do 31. januarja.
 
Foto: Matevž Paternoster
1 2 3 4 5  ...