E-knjižnica MAO

V okviru založniške dejavnosti Muzej za arhitekturo in oblikovanje izdaja tudi elektronske knjige, zloženke in druge publikacije s področja arhitekture, oblikovanja in fotografije. Nekatere so na voljo tako v slovenskem kot angleškem jeziku. Gradivo v e-knjižnici si lahko brezplačno snamete spodaj.

MAO Dediščina>>
Ob zaključku leta Kulturne dediščine je izšla publikacija, ki predstavlja intenziven pregled MAO Dediščine med letom 2010 in 2018.

O informacijskem oblikovanju (vertikalni format) >>
O informacijskem oblikovanju (horizontalni format) >>
MAO je s soizdajateljem Društvom Pekinpah izdal elektronsko knjigo O informacijskem oblikovanju, ki sta jo uredili Petra Černe Oven in Cvetka Požar. Knjiga beleži enega od sklopov predavanj iz teorije arhitekture in oblikovanja O informacijskem oblikovanju 2009/1010, ki so bila v slovenskem kulturnem okolju sploh prva predavanja o tej tematiki. Knjiga vključuje prispevke šestih mednarodno priznanih strokovnjakov in strokovnjakinj: Yuri Engelhardt, Rob Waller, Jorge Frascara, Karel van der Waarde, Malcolm Garrett in Karen Schriver.
Slovenska in angleška izdaja.

Zemljevid Plečnikova Ljubljana >>

Zemljevid Modernistične soseske v Ljubljani >>
Arhitekturne bisere glavnega mesta si lahko ogledate s pomočjo zemljevidov, na katerih so v slikah in izčrpnih opisih predstavljene pomembne stavbe arhitektov Jožeta Plečnika in modernizma, pregleden zemljevid pa omogoča spoznavanje stavb v živo.
Slovenska in angleška izdaja. 

Zemljevid lokacij mikrointervencij Skupni prostori >>
V okviru platform Future Architecture je MAO izvedel projekt konstelacij mikrointervencij na Novih Fužinah. Arhitekti Plan Común in Tiago Torres-Campos so zasnovali pet teras iz opeke, ki so strateško postavljene na različnih lokacijah v soseski ter razvijajo uporabo javnega prostora in povezavo z okolico.
Slovensko/angleška izdaja.

Home at Arsenale, a curated library addressing the notions of home and dwelling >>

Zloženka Home at Arsenale je izšla ob istoimenski razstavi (Dom v Arzenalu), ki je bila postavljena na 15. mednarodni razstavi arhitekture na beneškem bienalu. Kustosa mednarodna priznana arhitektka in pedagoga Aljoša Dekleva in Tina Gregorič s projektom naslavljata tematiko doma in bivališča kot ključnega družbenega in okoljskega problema današnjega časa. 
Samo angleška izdaja.

icam18: Architectural Institutions a the Crossroads >>
MAO je med 29. majem in 4. junijem 2016 organiziral bienalno konferenco Mednarodne konfederacije arhitekturnih muzejev icam18 pod naslovom Arhitekturne ustanove na križišču. Na njej je sodelovalo okoli 90 udeležencev iz priznanih svetovnih arhitekturnih muzejev in institucij. Na konferenci so bila obravnavana temeljna vprašanja, s katerimi se danes soočajo muzeji, arhivi in ostale organizacije s področja arhitekture, udeleženci pa so na štirih ekskurzijah spoznavali Slovenijo in njeno pestro arhitekturo, kar je opisano tudi v zloženki.
Samo angleška izdaja.

Sorodne vsebine