Predstavitev

Model podtalnice

3.12.2018

Voda je glavni sestavni del živih organizmov, ki jo potrebujejo za preživetje, kar bodo študenti Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL prikazali z izbranim eksperimentom.

Model za simulacijo podzemnega toka je praktični pripomoček, s katerim opazujemo osnovne lastnosti gibanja podzemne vode, gibanja onesnaženja, delovanja drenaže, povezave med vodotoki in podtalnico, razlike med vodonosniki s prosto gladino in arteškimi vodonosniki, delovanja vodnjakov, uporabe piezometrov, monitoringa podtalnice, obnašanja kraških tal in še mnogo drugega.

Lokacija

MAO
Pot na Fužine 2

Vstopnina

brezplačno

Organizacija

MAO